Vangsmjøsa, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 15.10.19._137.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -