Grunntjern og Nevlingen, Vassfaret
Bestillingsreferanse: 04.10.11._122.jpg
Bildet inngår i albumet Sør Aurdal kom -