Tonsåsen, Etnedal kommune
Bestillingsreferanse: 10.01.25._07.jpg
Bildet inngår i albumet Etnedal kom -