Ikke flere bilder i dette utvalget!
Snø, Snow
Bestillingsreferanse: Snøfonn_02.jpg
Bildet inngår i albumet Is, snø -