Penger søker fotografer

Trenger du penger til å realisere dine fotoprosjekter? Foto.no gir deg en oversikt over rundt 40 internasjonale og nasjonale stipender rettet mot fotografer.
Her er en oversikt over rundt 40 internasjonale og nasjonale stipender rettet mot fotografer. Du kan finne midler til å dekke et prosjekt du har i tankene, ett du allerede har begynt på – eller du kan finansiere nye ved å delta i konkurranser med bilder du allerede har tatt.

Oversikten er ordnet etter månedene og starter med september. Slik kan du lettere planlegge søknadsskrivingen og overholde søknadsfristene. Denne listen er ikke fullstendig, men en øyeåpner for alle mulighetene som finnes der ute. Vet du om andre stipemder så tips gjerne foto.no om dette og vi kan få det med i fremtidige oversikter.


SEPTEMBER

1.september (og 1.februar)
Fond for Lyd og Bilde
Fotografer kan søke støtte i Fond for lyd og bilde under kategorien ”andre rettighetshavere”. Det gis f.eks støtte til kortfilm, dokumentar/animasjon/musikkvideo. Reisestipend og støtte til utdanning eller utstyr får ikke støtte.
http://www.fondforlydogbilde.no

18.september (6.november. NB! Stadige frister, oppdateres på nettsidene)
Fritt Ords prosjektstøtte
På grunn av en stadig større søkermasse er nå profilen blitt mer spisset. Institusjonen Fritt Ord forvalter nå midler til prosjekter innenfor programområdene: Medier og demokrati, Informasjon og offentlig debatt, Stipend og undervisning og Kunst og kultur.
Du søker via et digitalt skjema på nettsiden deres.

http://www.fritt-ord.no

Medio september (NB! Annonseres i dagspressen og på Oslo kommunes nettsider.)
Oslo bys kulturstipend
Oslo bys kulturstipend for arbeids-, reise- og studieformål kan tildeles talenter og fortjentestfulle kunst- og kulturarbeidere med tilknytning til Oslo. Fotografer er blant gruppene som kan søke midler. 37 stipender deles ut hvert år.
http://www.oslo.kommune.no


OKTOBER

15.oktober
Statens reisestipend

Norges Kunstnerråd tildeler reisestipend til norske journalister, som ønsker å foreta reiser med faglig innhold. Vanligvis mottar tre søkere støtte. Det er ikke noe krav at søkeren er medlem av presseorganisasjonene, men du må normalt tilfredsstille kravene for medlemskap i Norsk Journalistlag eller Norsk Redaktørforening.
http://www.ij.no

15.oktober
Conrad Mohr/A.C Hougens legat

Annethvert år tildeler legatet reise- eller studiestipend. Det er ikke noe krav at søkeren er medlem av presseorganisasjonene, men du må normalt tilfredsstille kravene for medlemskap i Norsk Journalistlag eller Norsk Redaktørforening.
http://www.ij.no


NOVEMBER

6.november (NB! Stadige frister, oppdateres på nettsidene.)
Fritt Ords prosjektstøtte
På grunn av en stadig større søkermasse er nå profilen blitt mer spisset. Institusjonen Fritt Ord forvalter nå midler til prosjekter innenfor programområdene: Medier og demokrati, Informasjon og offentlig debatt, Stipend og undervisning og Kunst og kultur.
Du søker via et digitalt skjema på nettsiden deres.

http://www.fritt-ord.no

15.november (og 15.mai)
Getty Images Professional award
Every year, Getty Images awards five professional photojournalists individual grants of $20,000 each, for a total of $100,000. Professional grant recipients are given the opportunity to sign a one-year exclusive-rights deal with Getty Images whereby their work will be marketed and available for license to customers worldwide through gettyimages.com, while retaining copyright of their imagery.
Getty Images Student award
Starting in 2009, four additional grants of $5,000 will be awarded to students, under the age of 30, currently enrolled in photojournalism courses at an accredited college or university.
http://imagery.gettyimages.com/getty_images_grants/


DESEMBER

1.desember
NJs reisestipend

Reisestipender til journalister, fotografer, tegnere, fast ansatte eller frilansere. Stipendbeløpet er på 20.000 kroner. Det er ikke noe krav at søkeren er medlem av presseorganisasjonene, men du må normalt tilfredsstille kravene for medlemskap i Norsk Journalistlag eller Norsk Redaktørforening.
http://www.ij.no

1.desember
Norsk kulturråds støtte

Rådet ønsker å stimulere til nyskapende kunst- og kulturaktivitet. Sjekk om ditt fotoprosjekt kan gå innunder noen av postene. Rådet har også en egen post som gjør det mulig å prøve ut spesielle tiltak og ideer som går på tvers av de faste kategoriene.
http://www.kulturrad.no

1.desember 2009 – 12.januar 2010
Alexia Foundation for World Peace: Professional Grant

The Alexia Foundation offers the professional grant to enable a photographer to have the financial ability to produce a substantial picture story that furthers the Foundation's goals of promoting world peace and cultural understanding. The professional Alexia Grant recipient will receive $15,000.
http://www.alexiafoundation.org

1.desember 2009 – 1.februar 2010
Alexia Foundation for World Peace: Student Grant

The Alexia Foundation offers helps to provide the financial ability for students to improve their knowledge and skills of photojournalism and to increase their own knowledge and understanding of other cultures by providing scholarships to study photojournalism at Syracuse University in London, England.

The Foundation also provides cash grants to enable student photographers to have the financial ability to produce a picture story that furthers the Foundation's goals of promoting world peace and cultural understanding.

http://www.alexiafoundation.org

1.desember - 30.desember
NB! Reglene som vil gjelde for Leica Oskar Barnack Award 2010 vil bli annonsert i desember 2009.
Leica Oskar Barnack Award
An international jury awards photographers whose unerring powers of observation capture and express the relationship between man and the environment in the most graphic form in a sequence of up to 12 images.The winner of the Leica Oskar Barnack Award will receive 5,000 euros or, alternatively, Leica camera equipment to the same value.
Leica Oskar Barnack Newcomer
Aged 25 years or under. The winner of the Newcomer Award will be awarded 2,500 euros.
http://www.leica-oskar-barnack-award.com/


JANUAR
26.januar NB! Sjekk oppdateringer på nettside for ny dato i 2010.
Nikon Storyteller Award
The Nikon Storyteller Award honors photographers who possess the unique ability to tell compelling, visual stories. This year's winner will receive a $2,000 cash prize.
Marty Forscher Fellowship
The Marty Forscher Fellowship recognizes students and young professionals with a talent for humanistic photography. The fund will award two grants in 2009. One emerging Professional will receive $3,000, one Student winner will receive $1,500.
ASMP Arnold Newman Prize
The ASMP Arnold Newman Prize, supported by Getty Images, Canon and Photo District News is awarded to a photographer who demonstrates the traditions and values of newman's portrait photography. This year's winner will receive an award from Getty Images in the amount of $2,500 cash and a Canon Digital camera.
Se denne linken for alle:

http://www.pdnphotoannual.com/

31.januar NB! Sjekk oppdateringer på nettside for ny dato i 2010.
Dorothea Lange-Paul Taylor Documentary Prize
A $10,000 award given annually by the Center for Documentary Studies. First announced a year after the Center’s founding at Duke University, the prize was created to encourage collaboration between documentary writers and photographers in the tradition of the acclaimed photographer Dorothea Lange and writer and social scientist Paul Taylor.
http://www-cds.aas.duke.edu/l-t/

31.januar
The Sidney Hillman Foundation Journalism Award
The Sidney Hillman Foundation awards are among the most prestigious awards given to journalists, photographers, writers and public figures whose work supports social and economic justice. In later years, photography and, most recently, blogging, were added as prize categories.
Hillman Prize Nominations
Categories: Book, Broadcast, Magazine, Newspaper, Photography, Blog. Nominations must be made.
Sidney Award Nominations
The Sidney is awarded monthly. Deadline for nominations is the last day of the month of publication.To be eligible for consideration, the piece must be published in an American magazine or newspaper or appear on an American news site or blog, or broadcast by an American outlet. Nominate someone else’s work or submit your own.
http://www.hillmanfoundation.org/

NB! Konkurransetid
En rekke fotokonkurranser har frist i januar. Sjekk nettsteder for mer detaljer.

Gullsnitt
http://www.gullsnitt.com/

Årets Bilde
http://www.fotojournalisten.com/

Pictures of the year International
http://www.poy.org/

World Press Photo Contest
http://www.worldpressphoto.org/


FEBRUAR

1.februar
Karina Jensens Minnefond

Minnefondet har til formål å dele ut stipend for videreutvikling innen fotojournalistikk og kan søkes av alle norske fotografer. Karina Jensens Minnefond deler ut opptil 25.000 kroner på Årets Bilde utdeling hvert år. Juryen ser etter annerledes prosjekter, som vil gjøre at fotografen selv blir en bedre fotojournalist. Karina Jensens minnefond, Norsk Journalistlag, boks 8793 Youngstorget, 0028 Oslo.
http://www.nj.no/karina/

1.februar (og 1.september)
Fond for Lyd og Bilde
Fotografer kan søke støtte i Fond for lyd og bilde under kategorien ”andre rettighetshavere”. Det gis f.eks støtte til kortfilm, dokumentar/animasjon/musikkvideo. Reisestipend og støtte til utdanning eller utstyr får ikke støtte.
http://www.fondforlydogbilde.no

1.februar (og 1.september)
Norsk Fotografisk Fonds stipend
Kan søkes av kunstnere som arbeider med fotografi og andre kamerabaserte uttyksformer. Det deles ut utstillingsstipend, prosjektstipend og publikasjonsstipend.
Studenter kan ikke søke, med mindre de er sisteårsstudenter. Eget søknadskjema.

http://www.fffotografer.no


MARS

Next award: June 2011
Henri Cartier-Bresson Award
NB! Fotografen må bli nominert av en institusjon.
Presented by the Henri Cartier-Bresson Foundation, the HCB Award is a prize to stimulate a photographer’s creativity by offering the opportunity to carry out a project that would otherwise be difficult to achieve.
It is intended for a photographer who have already completed a significant body of work, a talented photographer in the emerging phase of his or her career, with an approach close to that of reportage. The prize is of 30 000 Euros and is awarded every other year.

http://www.henricartierbresson.org/prix/home_en.htm


APRIL

1.- 30. april (NB! Sjekk eksakt dato på nettsidene til Institutt for Journalistikk)
Nordisk Råd Journalistpris
Nordisk Råd tildeler hvert år journaliststipender for 90 000 danske kroner i hvert av de nordiske landene. Gis til journalister med dokumentert interesse for nordisk samarbeid, som ønsker å øke kjenneskapet til andre nordiske land og samarbeid. Det er ikke noe krav at søkeren er medlem av presseorganisasjonene, men du må normalt tilfredsstille kravene for medlemskap i Norsk Journalistlag eller Norsk Redaktørforening.
http://www.ij.no

1.april
Fotografmester Enok Djupdræt og hustrus stipendielegat

NB! Må være fra Vestlandet.
Til videreutdannelse eller studier for begavede bildende kunstnere fra Vestlandet, som ikke selv har de nødvendige midler. Stipendet deles ut annethvert år. Beløp på 5-15.000 kroner. Fortrinnsvis skal det velges ut en fotograf med særlige kunsteriske anlegg.
Søknaden sendes til: Advokatfirma DLA Nordic DA, Adv. Erik Myhr Nilsen, Boks 1150 Sentrum, 5811 Bergen. Mail: aase.karin.absalonsen@dlanordic.no

http://www.dlanordic.com

1.april (NB! Sjekk nettsted for ny dato i 2010)
The Emerging Photographer Grant
A $10,000 grant will be awarded to a worthy emerging photographer whose work is on the highest level. Funding would be designed to support continuation of this photographer’s personal project. This body of work may be of either journalistic mission or purely personal artistic imperatives.

The Emerging Photographer Fund grant was initiated by David Alan Harvey in 2008, and is awarded by the Magnum Foundation, a non-profit created by the the member photographers from Magnum Photos, Inc.

http://www.burnmagazine.org/emerging-photographers-fund/

15.april
Getty Images Grants for Good

Nonprofit agencies need imagery to tell their stories – which is why Getty Images Grants for Good provides two annual grants of $15,000 to cover photographers’ costs as they create compelling new imagery for the nonprofit of their choice.Grant recipients may use the entire award to offset shoot expenses, or choose to donate all or part of it directly to their charity and contribute their own time and resources
http://imagery.gettyimages.com/getty_images_grants/

31.april
Alexandra Boulat Scholarship

It will be offered to a young photojournalist, male or female, under 35 year old. To honor the memory of Alexandra Boulat, who taught at TPW in these last years, TPW has created a special scholarship. This will consist in the possibility to attend a workshop in Tuscany for free (included room and board - not including travel expenses) and work under the guidance of master photographers.
http://www.tpw.it/2009/boulat/boulat_set.htm


MAI

15.mai
W. Eugene Smith Memorial Fund

The W. Eugene Smith Grant in Humanistic Photography is presented annually to a photographer whose past work and proposed project, as judged by a panel of experts, follows the tradition of W. Eugene Smith's compassionate dedication exhibited during his 45-year career as a photographic essayist.
The W. Eugene Smith Memorial Fund independently administers the grant program that provides photographers with the financial freedom to carry out or complete major photographic essays. For 2009, the amount of the grant was $30,000. An additional $5,000 in fellowship money was dispersed, at the discretion of the jury, to finalists deemed worthy of special recognition. Awards will be presented in a ceremony held in New York City in early October.

http://www.smithfund.org/aboutfund/overview

15.mai (og 15.november)
Getty Images Professional award
Every year, Getty Images awards five professional photojournalists individual grants of $20,000 each, for a total of $100,000. Professional grant recipients are given the opportunity to sign a one-year exclusive-rights deal with Getty Images whereby their work will be marketed and available for license to customers worldwide through gettyimages.com, while retaining copyright of their imagery.
Getty Images Student award
Starting in 2009, four additional grants of $5,000 will be awarded to students, under the age of 30, currently enrolled in photojournalism courses at an accredited college or university.
http://imagery.gettyimages.com/getty_images_grants/


JUNI

24.juni
Ian Parry Scholarship

For photographers who are either attending a full-time photography course or are under the age of 24. Entrants must submit a portfolio of their work and a brief synopsis of a project they would undertake if they won the scholarship. The prize is £2,500 towards their assignment. Metro Imaging also offer £500 worth of vouchers to the winner and £250 to those awarded highly commended and commended.
http://www.ianparry.org/main.php


JULI


AUGUST


LØPENDE SØKNADSFRISTER / INGEN SØKNADSFRIST

Nordisk reisestipend for journalister
Har som formål å fremme kunnskap om de nordiske landene og er ment som et tilskudd til reise og research for artikler med et nordisk tema, spesielt kultur. Maks stipendbeløp er 8000 kr. Fritt forumlert søknad og budsjett for prosjektet sendes til: Foreningen Norden, Harbitzalléen 24, 0275 Oslo. Tlf. 22 51 67 60. Fax 22 51 67 61. E-post: foreningen@norden.no
http://www.norden.no

Thorbjørn Wales Minnefond
Fondets formål er å finansiere studieplasser til kvinnelige journalister og redaktører, med særlig prioritet for kvinnelige pressefotografer og kvinnelige journalister på lokalkontor, i alle journalistiske medier. 25 000 kroner deles ut hvert år. Det er ikke noe krav at søkeren er medlem av presseorganisasjonene, men du må normalt tilfredsstille kravene for medlemskap i Norsk Journalistlag eller Norsk Redaktørforening.
http://www.ij.no

The Inge Morath Award
The Inge Morath Award is organized in cooperation with Magnum Photos.
A prize of $5,000 is awarded annually to a female documentary photographer or photojournalist under the age of 30, to support the completion of a long-term project. One award winner and two finalists are selected by Magnum members at the Magnum annual meeting. The call for submissions and guidelines for submission are announced annually by Magnum Photos on its web site.

http://www.ingemorath.org/
http://www.magnumphotos.com

Pulitzer Center on crisis reporting Travel Grants
Travel grants to cover hard costs associated with upcoming travel for an international reporting project. Our ideal project offers print, photography, radio, and video.
The Pulitzer Center on Crisis Reporting funds international travel costs associated with reporting projects on topics and regions of global importance, with an emphasis on issues that have gone unreported or under-reported in the mainstream American media.

http://pulitzercenter.org/openmenu.cfm?id=7

The Harry Chapin Media Awards
The Harry Chapin Media Awards, formerly the World Hunger Media Awards, were created in 1982 to encourage the media to "tell the story of hunger and poverty." The Media Awards honor print and electronic media for their outstanding coverage that positively impacts hunger, poverty and self-reliance. A total of US$12,500 in awards are handed out in five media categories: newspaper; magazines; broadcast; photojournalism; books.
All entries must have appeared in the media between January 1 and December 31.

http://www.worldhungeryear.org/media_center/hcma.asp

The Fund for Investigative Journalism
The Fund for Investigative Journalism gives grants, ranging from $500 to $10,000, to reporters working outside the protection and backing of major news organizations. Grants are limited to journalists seeking pre-publication help for investigative pieces involving corruption, malfeasance, incompetence and societal ills in general as well as for media criticism. The Fund’s board meets four times a year to consider grant applications. Applications will be considered at meetings held in March, June, September and November. The deadline for submitting applications is the 15th day of the month preceding the board meeting. For more information, visit the FIJ Web site or contact the fund at P.O. Box 60184, Washington, DC 20039-0184. Tel: (202) 362-0260. Fax: (301) 422-7449. E-mail: fundfij@aol.com
http://fij.org/

The Victor Fellowships (Hasselblad Foundation) NB! Utdanning.
In 2004, the Foundation established the Victor Fellowship with the aim of encouraging continuing professional and artistic development at an institution of higher education outside the Nordic countries. Application forms and instructions for applicants may be ordered from the Hasselblad Foundation or downloaded by November-December, 2009.
http://www.hasselbladfoundation.org/the-victor-fellowships/

Bayeux Calvados Award
The Bayeux-Calvados War Correspondents Prize is a tributes to reporters who open the world up to us and awaken our consciences on a daily basis. It has a photo category : The application comprises a single report made up of 8 to 15 photos.
http://www.prixbayeux.org/index.php?id=37&L=1&L=1


ANNET

Hasselbladprisen
En komitée av internasjonale fotografieksperter nominerer tre kandidater og styret i Hasselbladstiftelsens velger ut prisvinneren.
http://www.hasselbladfoundation.org/news
Linn-Cathrin Bye@kolonihaven.no - Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Linn-Cathrin Bye@kolonihaven.no

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Ivar August B.
Aner ikke hva Buskerud har, men for Bergen sitt stipend må du ha folkeregistrert adresse i Bergenkomune...
15.10.2012
Frederik R.
Er det noe stipend for unge under 20 i buskerud litt sånn som bergen har (se på Ivar August Bull lenke)? Eller kan hvem som helst søke på den fra Bergen selv om man bor i Buskerud?
14.10.2012
Ivar August B.
For fotografer under 20 år bosatt i Bergen Kommue er Kjapt Svar genialt! Du kan få dekket 50% av utgiftene til å kjøpe deg utstyr eller til prosjekter med inntil 5000 kr. Ikke spessielt vannskelig å få støtte heller. Og du får svar på søknaden senest etter en uke og penger på konto senest to uker etter om du får den invilget. Du kan søke hele året, men de går som oftest tom for penger på høsten så søk helst tidlig på året.

http://www.deltager.no/BK/application/
30.12.2011
Maren H.
Frifond (http://frifond.no/) er en mulighet for unge. Kan være noe å ta med?
20.8.2010
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu