Good Wife, Wise Mother

Japansk kultur i bilder og tekst: Med dokumentarfotografens blikk og med sosialantropologi som bakteppe gir Anne-Stine Johnsbråten oss et interessant bilde av dagens Japan – sett i et kvinneperspektiv.
Tittel: «Good Wife, Wise Mother».
Fotograf: Anne-Stine Johnsbråten.
Sjanger: Fotodokumentar.
Format: 25 x 16,5 cm, 103 sider, tekstilinnbundet.
Tekst: Engelsk og japansk.
Pris: 399 kr (hos Tronsmo).
ISBN: 978-91-87939-43-3.
Mer info på fotografens nettsted: www.annestinefoto.no
Boken er støttet av Fritt Ord Foundation, Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation, Arts Counsil Norway og Japan-Norway Society.

På vel 100 sider, i et hendig liggende format og gjennom mange bilder og korte tekster, ønsker den norske fotografen Anne-Stine Johnsbråten å formidle et «oppdatert» og nyansert bilde av kvinners situasjon i dagens Japan. Det har blitt noe midt i mellom en fotobok og en noe forenklet sosialantropologisk studie.

Som fotobok er den interessant. Det er ikke uventet godt håndverk bak bildene. Spesielt alle oppslagsbilder, som er i farger og vel må kunne kalles gatefoto. Store deler av boka består i tillegg av «helfigurportretter» av smilende kvinner i alle aldre, samt deres korte biografiske fakta som navn, alder, utdanning, yrke, mm. Noen av disse sidene er i et utbrettformat som gjør boka dobbelt så bred. Kanskje hensikten er å illustrere mangfoldet.

Som fotograf ville jeg satt pris på noen få linjer om valg av kamera og utstyr, noe som vanligvis er interessant for oss nerder.

Som sosialantropologi blir boka selvsagt i tynneste laget, men det var vel aldri hensikten å være noe dyptpløyende fagbok. Vi får her små gløtt inn deler av det urbane Japan og tankesettet til i hovedsak yngre kvinner. Det er interessant nok, og gir et bra bilde av en kultur de færreste kjenner. Det gjelder både utdanning, jobb, familieforhold, likestilling og levevilkår.

100 kvinner
Boka portretterer omkring 100 japanske kvinner fra ulike generasjoner, miljøer og yrkesgrupper. Underliggende strukturer i samfunnet gjør det vanskelig for kvinner å forfølge både en fruktbar karriere og et familieliv i Japan. Men de tradisjonelle og veletablerte japanske kjønnsrollene ser ut til å være ved et vendepunkt - utfordret av sterke progressive kvinner. Men også det faktum at fødselsraten går ned, at befolkningen blir eldre, og at det blir behov for flere yrkesaktive i næringslivet. Likestilling vise seg ofte å være konjunkturavhengig.

Denne boka gir oss god innsikt i et land av enorme kontraster, fra det dypt tradisjonelle til det hypermoderne, sett fra disse kvinnenes perspektiv.

Dokumentarfotograf
Anne-Stine Johnsbråten (f.1983) er en uavhengig dokumentarfotograf bosatt i Oslo. Hun undersøker temaer som kjønn, identitet og diskriminering gjennom reportasje- og portrettfotografi. Hun har jobbet med dokumentarfotoprosjekter i Norge, Japan og Bangladesh, og har de siste årene stilt ut i gallerier og på festivaler i både inn- og utland, blant annet Henie-Onstad kunstsenter. I 2012 mottok hun Fritt Ords honnørpris for prosjektet Romfolket i Norge. Anne-Stine er med på Norwegian Journal of Photography #2 i regi av Fritt Ord, med bokutgivelse våren 2015.

Johnsbråten tar en sosialantropologisk tilnærming i sine attraktive, direkte bilder som ikke er kunstige og som fanger livene til de unge subjektene sine i intime, spontane øyeblikk.

Begrepet «Good Wife, Wise Mother» (og altså også tittelen på boka) er avledet fra en idealisert tradisjonell rolle for kvinner. På japansk skrives dette med fire karakterer, eller skrifttegn.

Anne-Stine Johnsbråten -
Anne-Stine Johnsbråten
Cover
Anne-Stine Johnsbråten -
Anne-Stine Johnsbråten
Alle bilder er fra boka.
Anne-Stine Johnsbråten -
Anne-Stine Johnsbråten
Anne-Stine Johnsbråten -
Anne-Stine Johnsbråten
Anne-Stine Johnsbråten -
Anne-Stine Johnsbråten

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Ingen har kommentert denne artikkelen enda
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu