Bergensk arkitektur i sorthvitt

Bergensk arkitektur i sorthvitt er pakket inn i 150 side stort format: Ei bok for historisk interesserte - og for fotografer.
Forf: Arne Skinlo
Foto: Arne Skinlo
Format; 30x25x2, cm. 150 sider.
Forlag: Kolofon forlag AS
Språk: Norsk og engelsk

Arne Skinlo har laget ei solid og påkostet bok som med store sorthvitt-bilder og korte historiske tekster presenterer toneangivende monumentale Bergenske byggverk: Bygg, detaljer, fontener, statuer og minnesmerker og broer.
Solid fotografisk håndverk
Dette er ei flott bok, basert først og fremst på solid fotografisk håndverk. Tekstene er korte og leksikalske. I sum har dette blitt en inngangsport til kunnskap om arkitektur i byen som en gang var en av Europas største byer, og landets hovedstad. Jeg fikk i alle fall lyst til å ta en tur til Bergen, med kamera i sekken, for å oppsøke noen av byggverkene.
Bakgrunnen for boka – og for den del også bakgrunnen til forfatter/fotograf – er noe utenom det vanlige. Skinlo har sin bakgrunn fra oljeindustrien, og arbeidet med boka kom for alvor i gang etter at han gikk av med pensjon. Men nettopp denne bakgrunnen, der grundighet og nøyaktighet er et absolutt krav, bidro nok til at han skaffet seg en fotografisk mentor, og ellers samarbeidet med dyktige fagfolk for best mulig produkt.
Norsk og engelsk
Boka er bygget opp med norsk tekst på venstre side og engelsk oversettelse på høyre. Tekstoppslagene består i hovedsak av kort informasjon om de følgende bildene. Så følger et antall fotografier, som regel ett på hver side, før nye tema. Tekstene er som antydet korte og leksikalske.
I denne sammenhengen er det naturlig å legge spesiell vekt på bildematerialet. Bildene har høy skarphet med hele spekteret av gråtoner, fra hvitt til sort. Kanskje er noen av bildene i overkant mørke etter min smak. Det gjelder også vignettering som er på nesten alle bilder. Denne teknikken kan for enkelte bilder være litt for fremtredende, men det er åpenbart fotografens stil. Vignettering er normalt en grei metode for å fremheve hovedinteresseområdet i et bilde. Tatt i betraktning bildenes karakter, kan kraftig vignettering synes unødvendig.
Rette linjer
Det er i boka få hint om kamera og fotografisk teknikk. Her står at Skinlo bruker mellomformatkamera, og det antydes at de fleste bilder er fotografert digitalt. Men det kunne vært interessant å få vite hvilken teknikk som ble benyttet for eksempelvis å unngå styrtende linjer. For her er alt loddrett og vannrett. Tatt i betraktning dette ville jeg normalt tippet på bruk av storformatkamera med tiltbar for og bakstykke, men siden han altså bruker mellomformat ligger det an til bruk av perspektivkontroll-objektiver. Alternativet er å rette opp styrtende linjer i bildebehandlingsprogrammer, hvilket jeg har mindre tro på. Dette er bare for perfekt!
Ingen mennesker
Spørsmål nummer to er hvordan Skinlo har unngått enhver form for menneskelig aktivitet og tilstedeværelse i sine bilder. To unntak: Hurtigruta Otto Sverdrup som seiler under Sotrabroen og et tog på Bergen jernbanestasjon. Noen folketomme bilder gir seg pga. kameravinkelen. Men på Bryggen og langs Vågen kryr det av mennesker, året og – vil jeg tro – døgnet rundt. Har han kort og godt benyttet lang lukkertid for å «viske ut» alt som beveger seg, eller er det en vanlig Photoshop-teknikk? Dette er i alle fall så elegant som det kan gjøres, og det er ingen tvil om at boka og bildene får en egen renhet og kvalitet når vi unngår forstyrrende elementer.
Dette får vi altså ikke vite i boka, og kanskje er årsaken så enkel som det fremgår helt sist i boka: at fotografen gjerne holder workshop, i små grupper eller 1:1, både direkte og online, der han vil fortelle om og hvordan bildene i boka ble tatt. Smart.
Fortelling eller historie
Den engelske oversettelsen har jeg ikke fagkunnskaper nok til å si noe om. Det eneste jeg lurer på er tittelen på side 1: Undertittelen er «Arkitektur og historier» på norsk. Her er ordet historier oversatt med stories, som vel i denne sammenheng antyder fortellinger mer enn fakta-baserte historiske tekster. Tar jeg feil?
Konklusjon: En flott Bergens-bok og fotobok. Her er mye å lære, både historisk og fotografisk.
 -
 -
 -
 -
 -
 -

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Ingen har kommentert denne artikkelen enda
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu