Kurs/Workshop
Innholdet i denne artiklen er ikke redaksjonelt

Fotososiologi 15 studiepoeng

Fotososiologi på Høgskolen i Lillehammer er et teoretisk og praktisk emne som gir en innføring i kritiske perspektiver på fotografi. Det er et halvt semesters fulltidsstudium som starter i begynnelsen av januar og med eksamen i midten av mars.
Emnet er tverrfaglig. Vi anvender teori og begreper fra fagfeltene vitenskapsfilosofi, sosiologi og medievitenskap, og leser og diskuterer klassiske tekster om fotografi. Emnet er dels praktisk ved at studentene skal skape en visuell fremstilling av et sosialt miljø med fotografi og tekst. Målet er å fremskaffe kritisk refleksjon rundt måten vi bruker fotografiet på og åpne for nye innfallsvinkler, situasjoner og bruk av fotografi.

Det er undervisning to timer, tre dager i uken, og består av forelesninger, workshop, innføring i Photoshop samt seminarer hvor studentene presenterer og diskuterer pensumtekster og egne pågående fotoprosjekter.

Eksamen består av en selvvalgt skriftlig oppgave på ca. 3000 ord og et praktisk fotoprosjekt med et to siders refleksjonsnotat

Opptakskrav er generell studiekompetanse/godkjent realkompetanse. Søknaden sendes direkte til HiL ved å registrere den på hil.no. Søknadsfrist er 1. november 2009. Ved ledige studieplasser vil det bli gjennomført løpende opptak fram til studiestart i begynnelsen januar.

Mer informasjon finnes på hil.no. Spørsmål om opptak rettes til Studenttorget på tlf 61 28 81 02 eller e-post: studenttorg@hil.no. Spørsmål av faglig karakter rettes til Tine Blom: e-post: Tine.Blom@hil.no, tlf. 61 288 54 el. 907 51053

 -
 -

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Ingen har kommentert denne artikkelen enda
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu