Kurs/Workshop
Innholdet i denne artiklen er ikke redaksjonelt

Kalotypi - fotografer som Talbot gjorde!

Få innblikk i papirnegativets historie og teknologi ved å selv lage fotografiske negativer etter oppskrifter som ligner de som Talbot brukte i sine vellykkede forsøk.
I 1830-årene studerte den engelske forskeren William Henry Fox Talbot det tidligere forskingsarbeidet til Humphry Davy og Thomas Wedgwood (1802). Talbots interesse var fremstilling av fotografiske sølvbilder på papir enten som fotogram (Photogenic drawing) eller ved hjelp av et kamera. Talbots store fortjeneste er utviklingen av den første fotografiske negativ-prosessen i 1840-41. Han kalte den for Kalotypi, fra gresk kalos, "vakker", og tupos, "trykk".

Med denne prosessen var det mulig for første gang å produsere flere positive kopier av et fotografisk opptak etter et fotografisk negativ, laget i et kamera. Et vellykket prinsipp som har holdt seg gjennom hele fotografiets historie inntil i dag. Etter en rekke mer eller mindre gode forsøk fant han til slutt en metode for å gjøre negativmaterialet sensitivt nok.

Kurset er tidkrevende og arbeidsintensivt, derfor er antall deltakere begrenset til seks. Det trengs ingen forkunnskap for å delta i kurset bortsett fra en interesse for historiske fotografiske teknikker og litt interesse for, og håndlag med fotografisk arbeid. Kurset er inndelt i tre hovedsegmenter: Teknikkens historie, tekniske/praktiske forberedelser og fremstilling av prosessene.

Workshopen vil fortrinnsvis finne sted i Preus museums konserveringsavdeling og museets øvrige lokaler. Med workshopen følger det en perm med nyttig informasjon relevant for kursinnholdet.
Ukjent - Papirnegativ/Kalotypi fra Preus museums Prof. Dr. Narath samling
Papirnegativ/Kalotypi fra Preus museums Prof. Dr. Narath samling
Ukjent
Jens Gold - Fremstililng av kalotypi
Fremstililng av kalotypi
Jens Gold
Tereza Cykritovà - Et ferdig kalotypi av en hvit benk
Et ferdig kalotypi av en hvit benk
Tereza Cykritovà

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Ingen har kommentert denne artikkelen enda
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu