Kurs/Workshop
Innholdet i denne artiklen er ikke redaksjonelt

Workshop i gummitrykk

Lær å lage gummitrykk, en teknikk som ble brukt av piktorialistene i perioden fra 1894 til 1920. Kursholder er tyske Klaus Pollmeier som er spesialist på pigment-baserte fotomekaniske trykkteknikker.
Preus museums konserveringsatelier tilbyr i 2015 en serie kurs som skal introdusere deltakerne til fotografiske teknikker fra en tid der kreativt håndarbeid i mørkerommet var en selvfølge. Denne workshopen skal handle om gummitrykk-teknikken som særlig ble brukt av den kunstneriske fotografen i perioden 1894 til omkring 1920. Dette er en periode i fotografiets historie kjent som piktorialismen, en retning innen fotografiet som søkte å heve fotografiet til kunst ved å hente inspirasjon fra malerkunsten.

Om foredragsholderen

Tyske Klaus Pollmeier kommer til konserveringsavdelingen for å holde denne workshopen om gummitrykk. Pollmeier er spesialist på pigmentbaserte fotomekaniske trykkteknikker og driver også sitt eget studio blant annet rundt dette temaet. Kurset vil bli holdt på engelsk.

Hvem kan delta?

Kurset er tidkrevende og arbeidsintensivt, derfor er antall deltakere begrenset til seks. Det trengs ingen forkunnskap for å delta i kurset bortsett fra en interesse for historiske fotografiske teknikker og litt interesse for, og håndlag med, fotografisk arbeid. Kurset er inndelt i tre hovedsegmenter: Teknikkens historie, tekniske/praktiske forberedelser og fremstilling av prosessene fra a til å.

Workshopen vil fortrinnsvis finne sted i Preus museums konserveringsavdeling og museets øvrige lokaler. Med workshopen følger det en perm med nyttig informasjon relevant for kursinnholdet.

Resultatet vises fram på Fotografiets dag 23. august.
Heinrich Kühn - Walter und Lottie, 1910, gummitrykk. Tilhører Preus museums samling
Walter und Lottie, 1910, gummitrykk. Tilhører Preus museums samling
Heinrich Kühn

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Ingen har kommentert denne artikkelen enda
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu