Kurs/Workshop
Innholdet i denne artiklen er ikke redaksjonelt

Workshop i storformatfotografi

tydelige røtter bakover i hele fotografiets historie – storformatfotografi. Dette er “slow photography” hvor man gjerne arbeider på en helt annen måte en med dagens raske digitale teknologi – og hvor kravene til teknisk kvalitet er kompromissløse. Gjennom en 5 dagers workshop får du lære hele arbeidsflyten fra fotografering via fremkalling, digitalisering og ferdig print. (Bleik i Vesterålen, 11.–15. oktober 2017).
Workshopen tar for seg både kreative og tekniske aspekter ved storformatfotografering og du vil få innblikk og fordypning i hva denne formen for fotografering innebærer. Idé, komposisjon, perspektiv og lys er viktige nøkkelbegrepene innen fotograferingsprosessen. Ikke minst vil jeg utfordre deltakerne på hvordan de ser og visualiserer landskap. Ikke bare de store tablåene, men også detaljene som man lett overser og går forbi.
Vi jobber i utgangspunktet analogt, med sorthvittfilm – og tar hele prosessen fram til ferdige print. På den måten utnytter vi klassisk fototeknikk fra 1800-tallet samtidig som vi kombinerer dette med moderne digitale verktøy innen skanning, postproduksjon og print.
©Bjørn Joachimsen - Workshop i storformatfotografi
Workshop i storformatfotografi
©Bjørn Joachimsen
©Bjørn Joachimsen - Workshop i storformatfotografi
Workshop i storformatfotografi
©Bjørn Joachimsen
©Bjørn Joachimsen - Workshop i storformatfotografi
Workshop i storformatfotografi
©Bjørn Joachimsen

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Ingen har kommentert denne artikkelen enda
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu