Kurs/Workshop
Innholdet i denne artiklen er ikke redaksjonelt

Workshop i identifisering og bevaring av fotografiske og digitale materialer

Workshopen fokuserer på identifisering og bevaring av fotografiske materialene i tillegg tar vi for oss digitale trykkmedier som finnes i samlinger og arkiver.
Workshopen skal gi kunnskap om:

Identifsering av fotografiske teknikker og materialer
Årsaker til skader og forebygging av skader
Oppbevaring
Håndtering/transportering
Utstillingspraksis
Rensing av fotografiske overflater

I denne workshopen har vi også et spesielt og ettertraktet tema.
Vann- og brannkatastrofer i fotografiske samlinger som tar for seg:
Katastrofeplan
Forebyggende tiltak

Målgruppe:
Kuratorer, arkivarer, museumsassistenter, museumsfotografer, konservatorer og konservatorstudenter

Forelesninger og demonstrasjoner holdes av Preus museums fotokonservator Jens Gold og gjesteforeleser Mogens S. Koch, fotokonservator og faglærer emeritus ved konservatorskolen ved det Kongelige Danske Kunstakademi i København.
 -
 -

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Ingen har kommentert denne artikkelen enda
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu