Fotobok om bedehus som kulturhistorie

Erlend Berge, fotograf i avisen Vårt Land, tok permisjon fra jobben og i løpet av ett år, fra mai 2017 til mai 2018, tilbragte han fire måneder i campingbil, på vei for å fotografere bedehus over hele landet.
Tittel: «Sjå, eg kjem snart!»
Format: 30x25 cm
Omfang: 191 sider
Forlag: Vårt Land Forlag
Pris pr. bok: 499


Noen fotografer lager seg små og litt større fotoprosjekter. Andre tar det helt ut. Erlend Berge, fotograf i avisen Vårt Land, tok permisjon fra jobben og i løpet av ett år, fra mai 2017 til mai 2018, tilbragte han fire måneder i campingbil, på vei fra bedehus til bedehus over hele landet. Han besøkte 250 bedehus i alt. Resultatet har blitt ei bok i stort format med 148 bilder fra 112 bedehus: En solid dokumentasjon av en stort sett forgangen epoke i norsk kristenliv.

Det startet med salg av ett bedehus i Bergen. Det var bare 11 igjen i forsamlingen, yngste var 70 år. Salg var eneste utvei. Berge ønsket å dokumentere dette huset, og oppdaget snart at Søreide bedehus ikke var det eneste i samme situasjon. Han ønsket å ta vare på denne delen av norsk kulturarv. Dermed utrustet han seg med stativ og stort mellomformatkamera og la ut på sin årelange «pilgrimsferd».

Drøm
«Bedehusene har alt en fotograf kan drømme om», skriver fotografen i en snodig liten 22-siders trykksak som er vedlagt i boka. Jeg hadde ventet å finne disse tekstene på de forreste arkene. Litt tilfeldig oppdaget jeg trykksaken helt bakerst.
Berge begrunner hvorfor dett er en drømmejobb: «Strietapet og rørstoler, falma Jesus-bilder og norskproduserte industrilamper. Døden på Golgata og ønske om evig liv. Kaffeservise fra Porsgrunn porselen med inngraverte navn i gotisk skrift. Bulka kaffekjeler og sirlige årsprotokoller. Strenge husregler i glass og ramme. Skrifta på veggen som minner om dommedag – og at Jesus lever. Alt sammen pakket inn i pastell og bestemorsestetikk med hekla duker og broderi. Ingen andre gudshus i verden ser ut som norske bedehus».

Interiør
Det er i dette universet at Erlend Berge har fotografert. I all hovedsak er bildene interiører. Hvert bilde er en herlig liten studie i alt fra dyp gudstro til herlig humor og kanskje vemod. Her er også noen tette detaljer og noen eksteriører. For en som aldri har vært i dette miljøet savner jeg noen flere eksteriørbilder. Det burde vært plass til dette. Av en eller annen grunn har bare om lag halvparten av arkene i boka trykk på begge sidene.

Kulturhistorie
I det før nevnte lille heftet finnes også et kart og en komplett oversikt over alle bedehusene som er med i boka. I en interessant artikkel, «Kulturhistorie med foldede hender» forteller Alf Kjetil Walgermo kort om bedehuskulturen i Norge, som i betydelig grad var initiert av Hans Nielsen Hauge. På et halvt århundre ble det bygget 3 000 bedehus i Norge. Nå har tiden gått fra mange av disse husene. Noen er solgt til våre nye landsmenn til bruk for deres religiøse skikker. Andre vedlikeholdes men står ubrukte. Noen er tatt i bruk, men til helt andre formål enn å prise Herren. Men bevares, fotografen er klar på at noen bedehus er både oppdaterte og i full drift. Mange står imidlertid og forfaller, og det er disse bedehusene som er truet av nedlegging som boka handler om.
All ære til Erlend Berge som så dette og som gjorde noe med det - før det var for sent.

Dokumentasjon
Er så dette kun religionshistorie/kulturhistorie eller er det noe fotografer kan lære noe av, og jeg ser bort fra det rent fotograftekniske? Sett fra mitt ståsted er det mye av det første, men boka kan åpenbart være til inspirasjon for flere, som på ulike nivå kan bidra til å dokumentere og ta vare på historien. Om det så «bare» er å fotografere interiøret hos gamle tanter eller at du får komme inn og fotografere i det gamle kommunehuset før det fraflyttes og rives.
Erlend Berge -
Erlend Berge
Søreide bedehus, Hordaland
Erlend Berge -
Erlend Berge
Kollbeinsvik bedehus, Hordaland
Erlend Berge -
Erlend Berge
Fredly bedehus i Flatebygd, Aust-Agder.
Erlend Berge -
Erlend Berge
Sion Gyland, Vest-Agder. Aldeles utilsiktet komikk.
Erlend Berge -
Erlend Berge
Fauske bedehus, Nordland
Erlend Berge -
Erlend Berge
Fosen bedehus, Rogaland
Erlend Berge -
Erlend Berge
Omslag på boka.
Erlend Berge -
Erlend Berge
Kjellbotn bedehus, Møre og Romsdal

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Øyvind H.
Ja, vi har gått fra å være Bedehusland til å bli Kjøpesenterland. Nå er det skrevet bok om begge disse to landene.
24.9.2018
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu