Varmt hjerte, sterke hender

Anne Helene Gjelstad bok om livene til de gamle kvinnene på de estiske øyene Kihnu og Manija, har blitt ei gedigen fotobok, men den er trolig også interessant for mange som neppe bryr seg om verken ISO eller blendere, men kunsthåndverk.
Tittel: «Big heart, strong hands».
Fotograf: Anne Helene Gjelstad.
Sjanger: Fotodokumentar.
Format: 29 x 24 cm, 256 sider, 148 fotografier, tekstilinnbundet.
Tekst: Engelsk og norsk.
Pris: 450 kr.
Forlag: Dewi Lewis Publishing
ISBN: 978-1-911306-56-6.
Kan skaffes: Hos Interfoto (Skøyen), foto.no (Barcode) eller direkte fra fotografen: ah@annehelenegjelstad.com.
Boken er støttet av Norske Fagfotografers Fond og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.I de siste elleve årene har Anne Helene Gjelstad arbeidet med å portrettere livene til de gamle kvinnene på de estiske øyene Kihnu og Manija. Det har det blitt ei gedigen fotobok av. Men denne boka er mer enn ei ren fotobok. Takket være fotografens solide bakgrunn fra håndverk- og kunstindustri, har det også blitt ei bok for de med interesse for blant annet kunsthåndverk, strikking og veving.

«Big heart, strong hands» er fortellingen om et lite samfunn ved Østersjøen. I de siste elleve årene har Anne Helene Gjelstad arbeidet med å portrettere livene til de gamle kvinnene på de estiske øyene Kihnu og Manija, som ligger nord i Rigabukten. Det er små lokalsamfunn som siden 2003 er på UNESCOs verdensarvliste over muntlig og immateriell kulturarv for sine bryllupstradisjoner, rituelle sanger og danser, sitt håndverk og sin dialekt.

Flere lag
Dette er den ytre historien, for som i en roman er det flere lag her. Du kan «lese» boka som fotograf, og fryde deg over gode, beskrivende, fortellende og fargemettede bilder. Punktum.
Men det er først når du (som fotograf) leser de mange historiene og det mer faglig anrettede innholdet at du begynner å fatte en del forhold i bildene: Hvorfor er skjørtekanten er røde, hvorfor går de gamle kvinnene i mørke klær? Du begynner å se etter mønstre og fargebruk. Plutselig ser du fotografiene på en ny måte.
Og så innbiller jeg meg (uten faglig belegg) at mennesker med interesse for tradisjonshåndverk som strikking, veving, plantefarging av garn, og lignende, vil finne mye interessant i boka, uten at de bryr seg døyten om verken ISO eller blenderåpninger.

Isolert
Det sterke felleskapet og innbyggernes tette bånd til forfedrenes skikker er utviklet gjennom århundrene, og er et resultat av øyenes isolerte beliggenhet. Fargerike og interessante representerer de gamle kvinnene en kultur og et levesett med sterke forankring i tradisjonene. Kvinnene er vant til å klare seg selv, jobbe hardt og ta hånd om det aller meste. De oppdrar barna, lager klærne, pløyer jorda, kjører traktor og steller husdyrene. Mennene er mye borte, på fiske og på arbeid på fastlandet og i utlandet. Livet er ofte hardt. Det er normalt her. Ingen stiller spørsmål og du gjør det du må. Det er slik du får et varmt hjerte og sterke hender.

Dagligliv
Gjennom ord og bilder forteller Anne Helene Gjelstad kvinnenes sterke historier. Hun har fotografert deres dagligliv og aktiviteter, klær og soverom, kjøkken og fjøs, detaljer, omgivelser og landskap. I boka forteller også noen av kvinnene om livene sine, opplevelser under krig og okkupasjoner, familieliv, arbeid og håndverk, maten de spiste, fattigdommen, slitet og tapene, de enkle gledene og tankene deres om fremtiden. Og hun har fortalt historien om utviklingen av dette særegne samfunnet, de harde kårene som en del av Sovjetunionen, den fargerike kulturen og folkedraktene som fortsatt er i daglig bruk.

Boken er Anne Helene Gjelstads bidrag til å dokumentere og bevare den gamle Kihnukulturen for fremtiden. Hun ønsker at stemmene til disse unike kulturbærerne må bli hørt og tatt vare på for kommende generasjoner i et lite samfunn som er i rask endring i vestlig retning og hvor den tradisjonelle identiteten gradvis forsvinner.

Imponerende
Det er mye å la seg imponere over når det gjelder Anne Helene Gjelstads 11 år lange prosjekt.
Boka er en sentral del. Her er store, fargemettede og varme bilder av de 35 kvinnene som presenteres i boka. Men her er også landskap, hus, detaljer, interiør og eksteriør.

Dette er i sum et kulturhistorisk/fotografisk prosjekt i tekst og bilder, og ikke et rendyrket fotoprosjekt – slik det strengt tatt kunne ha blitt. Takket være en solid og grundig tekst, ikke minst første del som handler om øyenes skiftende og til dels dramatiske historie, får leserne et godt innblikk i dette spesielle samfunnet, og vi får med det et dekkende bakteppe for hovedrolleinnhaverne i dette prosjektet: De gamle kvinnene med de sterke hendene. Så følger flere kapitler som omhandler tradisjon, håndverk, skikker, kultur – og det er dette som gir bildene en ny dimensjon.

Teksten er omfattende, men avbalansert og akkurat grundig nok. I første del av boka er det engelsk tekst og store bildeoppslag. Først et godt stykke mot slutten av boka kommer den norske oversettelsen, og da noe mer sparsommelig illustrert. Norsk er B-språket. Ikke unaturlig sikter man på et internasjonalt publikum.

Fototeknikk?
For oss fotografer bemerker vi at det ikke er noen informasjon i boka om fotografisk teknikk, noe den dyktige fotografen strengt tatt godt kunne unt oss lesere/seere. Er det virkelig kun eksisterende lys fra vinduer, eller har hun benyttet digre softboxer? Jeg tipper det første, og så tipper jeg videre stativ og relativt lang lukkertid. Solid håndverk og like solid artisteri. Selvsagt.

Lansering
Boka ble lansert hos Interfoto på Skøyen 10. desember 2019. Her var et lite «bokbad» om selve boka, men også hvordan det er å jobbe med et så langvarig personlig prosjekt langt hjemmefra, og hvordan man skaffet støtte til fotografering og til utgivelse av boka. Her var også musikalsk innslag, og selvsagt boksalg og signering.

Om fotografen
For ordens skyld, her er noen få linjer om fotografen, klippet fra Wikipedia:
Anne Helene Gjelstad (født 9. mai 1956 i Oslo) er en norsk fotograf og tidligere klesdesigner. Som fotograf arbeider hun primært med portrett, mote og reportasje, men også innenfor interiør, produktfotografering og livsstil.
Gjelstad har utdannelse fra Statens håndverks- og kunstindustriskole fra 1982. Hun drev deretter atelier for design og produksjon av eksklusive klær. I 5 1/2 år drev hun egen strikkeproduksjon i Estland for det norske og internasjonale markedet.
I 2009 avsluttet hun en to årlig fotoutdannelse ved Bilder Nordic School of Photography. Hun har også deltatt på workshop med bl.a. Mary Ellen Mark, Joyce Tenneson, Greg Gorman, William Ropp, Emily Soto, Sue Bryce og Lindsay Adler.
Hun har sittet i styret til Norske Reklamefotografer.

Mer om fotografen på egen hjemmeside: http://annehelenegjelstad.com/

Alle bilder: Anne Helene Gjelstad - Forsiden på boka
Forsiden på boka
Alle bilder: Anne Helene Gjelstad
 -
 -
 -
 -
 -
 -

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Ingen har kommentert denne artikkelen enda
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu