Kanskje får vi ny fotografutdanning i Norge

Flere fotoorganisasjoner har sammen sendt en søknad om et nytt VG3 fotograffag som erstatning for det som faller bort.
Undervisningsdirektoratet (Udir) har fornyet lærerplaner for grunnskolen og videregående skole, en prosess de har kalt Fagfornyelsen. I den forbindelse ble det foreslått å legge ned fotografutdanningen som eget fag i videregående skole, og bake det inn i faget Innholdsproduksjon.

De norske fotoorganisasjonene reagerte sterkt på dette, og sendte inn en høringsuttalelse som ikke ble tatt til følge.

Les mer om hva som blir feil med den nye løsningen.

Mye tydet derfor på at slaget var tapt. Men i januar tok Faglig råd for IKT og medieproduksjon kontakt og spurte om de norske fotoorganisasjonene kunne lage en søknad om å etablere et nytt VG3 fotofag for videregående skole.

Dette var en anledning ingen kunne la gå fra seg, og Norges Fotografforbund (NFF), Institusjonsfotografene (IFF) og Opplæringskontoret for fotostudier (OFS) kastet seg over oppgaven.

Vi tok kontakt med NFF for å spørre om hvorfor de tror det kan lykkes denne gangen, når de ikke gjorde det sist. Kommunikasjonsansvarlig, Christine Tolpinrud forteller at siden de denne gangen ble kontaktet av faginstansen for det det nye studiet, Faglig råd for IKT og Mediekommunikasjon, og bedt om å søke, så må det være noe interesse for dette i systemet. Faglig råd sender sin innstilling til Udir, som gjør et vedtak på om de går videre med det.

Fotoorganisasjonene har laget en omfattende søknad som er sendt inn, og senere denne uka skal de ha møte med Faglig råd og Udir om søknaden.

Tolpinrud forteller at hun sammen med Nils Olav Mevatne fra Institusjonsfotografene og Liv Runi Antonsen, tildigere leder i opplæringskontoret, har jobbet intenst med dette de siste månedene. Hege Oulie fra Preus museum har også bidratt.

-Vi har snakket med fotografer om hva en slik utdanning bør inneholde. Vi har hatt spørreundersøkelser for å avdekke hva som skal til for at organisasjoner skal ta inn lærlinger, og fått innspill fra lærere om hvordan et slikt fag bør være. Alt dette har vi sydd sammen til en grundig søknad om fotografi som eget fag i videregående skole.

Christine Tolpinrud tror ikke Udir helt ser rekkevidden av å nedlegge fotografi som eget fag. – Det nye faget, Innholdsproduksjon er et kjempebra fag, som vi har behov for. Men det dekker ikke de fotofaglige behovene godt nok. Det blir for generelt, og sender vi elever ut i praksis med bakgrunn fra det faget vil de fleste ikke ha den grunnkunnskapen og -kompetansen som kreves for å være fotolærling, Vi mister med andre ord den eneste offentlige fotografutdanningen i Norge (bortsett fra en bachelor-utdanning i fotojournalistikk).

Uten en slik utdanning står vi også uten et kvalifiseringssystem for fotografer. Det er ingen som får fagbrev, innen dokumentasjon på praktisk kompetanse osv.
-Det er lett å tenke at alle kan ta et bilde, men i en verden der dokumentasjon er viktigere enn noen gang, er det også viktig at de som lager den fotografiske dokumentasjonen vet hva de gjør. Mye av denne dokumentasjonen må man få riktig første gang, ellers er muligheten tapt. Derfor er det viktig å kunne sikre at fotografen man bruker har den nødvendige kompetansen, forteller Tolpinrud engasjert.

Foto.no støtter naturligvis dennes søknaden, og håper Udir ser viktigheten av å ha en offentlig fotografutdanning i Norge. Dersom søknaden går igjennom, vil et nytt fag være tilgjengelig fra høsten 2022.


Her finner du søknaden i sin helhet.

Foto: Stein Dahlsrud -
Foto: Stein Dahlsrud
Foto: Stein Dahlsrud -
Foto: Stein Dahlsrud
Kommunikasjonsansvarlig, Christine Tolpinrud, NFF

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Ingen har kommentert denne artikkelen enda
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu