Kurs/Workshop
Innholdet i denne artiklen er ikke redaksjonelt

Vinter-workshop Varanger 2023

Reise i vinter-Finnmark til Varanger i søk etter praktær-fugl, stellerand, havørn og barske vinterlandskap underveis. Nordsida av Varangerfjorden er kjent som en av Europas beste vinterlokaliteter for fugleobservasjoner. Landskapene her er verd en reise i seg selv!
Fuglefoto Workshop Alta / Varanger

Reise i vinter-Finnmark til Varanger i søk etter praktær-fugl, stellerand, havørn og barske vinterlandskap underveis. Nordsida av Varangerfjorden er kjent som en av Europas beste vinterlokaliteter for fugleobservasjoner. Landskapene her er verd en reise i seg selv, og ekte fiskevær byr også på spennende motiver! Overnatting skjer på Øytun fhs og i rorbuer/hus med strøm. Mulighet for bearbeiding/ fremkalling av digitalfiler og bildevurdering underveis. 7 dagers workshop. Inkludert i kurset er bl.a tur med RIB med fluktfoto av sjøfugler samt 2 morgener i flytende kamuflasje hvor vi kommer riktig nær praktærfugl, stellers and, havelle m.fl.

Vi tar turen helt øst til Vardø, et område som kan gi riktig mange spennende motiv vinterstid!
I Alta opplever vi starten på Finnmarksløpet, og kveld/natt drar vi ut for fotografering av nordlys i fjordlandskapet.
I tillegg til mye aktiv tid for fotografering blir det innføringer i fuglefotografering, landskap og nattofoto/nordlys, samt tid for bildevurdering og tips til bedre bilder.

Mer info på www.photography.no
Alle fotos: Per Arne Askeland - Praktærfugl, Båtsfjord
Praktærfugl, Båtsfjord
Alle fotos: Per Arne Askeland
 - Nordlys, Altafjorden
Nordlys, Altafjorden
 - Havelle
Havelle

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Ingen har kommentert denne artikkelen enda
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu