OBS: Multiple søkeord separeres med komma, ikke mellomrom. Bruk heller ikke fnutter.
blomst, anemone nemorosa, bie - (med komma) vil gi 3 korrekte søkeord.
blomst anemone nemorosa bie - (uten komma) vil gi ett langt feil søkeord.
blomst, "anemone nemorosa", bie - (med fnutter) vil gi feil med et søkeord som inneholder fnutter.
 • Bestillingsreferanse: 18.11.24._04.jpg
  Høstkrokus
 • Bestillingsreferanse: 18.10.14._26.jpg
  Høstkrokus
 • Bestillingsreferanse: 18.09.23._09.jpg
  Høstkrokus
 • Bestillingsreferanse: 17.04.30._020.jpg
  Krokus og honningbie_Apis mellifera
 • Bestillingsreferanse: 16.04.10._44.jpg
  Neslesommerfugl_Aglais urticae på krokus
 • Bestillingsreferanse: 14.05.01._56.jpg
  Neslesommerfugl_Aglais urticae på krokus
 • Bestillingsreferanse: 13.05.03._05.jpg
  Krokus
 • Bestillingsreferanse: 12.03.17._63.jpg
  Krokus
 • Bestillingsreferanse: 07.04.13._01.jpg
  Krokus
 • Bestillingsreferanse: 21.06.05._036.jpg
  Tulipan
 • Bestillingsreferanse: 19.06.01._09.jpg
  Tulipan
 • Bestillingsreferanse: 16.05.31._091.jpg
  Tulipan
 • Bestillingsreferanse: 21.06.08._114.jpg
  Granstarr_Carex globularis
 • Bestillingsreferanse: 20.07.23._094.jpg
  Hårstarr_Carex capillaris
 • Bestillingsreferanse: 19.08.02._154.jpg
  Breimyrull_Eriophorum latifolium
 • Bestillingsreferanse: 16.09.07._149.jpg
  Svarthyl_Sambucus nigra
 • Bestillingsreferanse: 15.07.26._079.jpg
  Linnea_Linnaea borealis
 • Bestillingsreferanse: 22.07.22._113.jpg
  Engsoleie_Ranunculus acris, Liomseter
 • Bestillingsreferanse: 22.06.23._177.jpg
  Mogop_Pulsatilla vernalis
 • Bestillingsreferanse: 22.06.23._041.jpg
  Mogop_Pulsatilla vernalis
 • Bestillingsreferanse: 22.09.15._285.jpg
  Sauetelg_Dryopteris expansa var. expansa
 • Bestillingsreferanse: 22.09.15._318.jpg
  Skogburkne_Athyrium filix-femina
 • Bestillingsreferanse: 22.09.15._307.jpg
  Hengeving_Phegopteris connectilis
 • Bestillingsreferanse: 22.10.15._190.jpg
  Ulvelav_Letharia vulpina
 • Bestillingsreferanse: 22.10.15._176.jpg
  Ulvelav_Letharia vulpina
 • Bestillingsreferanse: 22.10.15._151.jpg
  Ulvelav_Letharia vulpina
 • Bestillingsreferanse: 22.10.15._121.jpg
  Ulvelav_Letharia vulpina
 • Bestillingsreferanse: 22.10.15._088.jpg
  Ulvelav_Letharia vulpina
 • Bestillingsreferanse: 22.10.15._080.jpg
  Ulvelav_Letharia vulpina
 • Bestillingsreferanse: 22.10.15._072.jpg
  Ulvelav_Letharia vulpina
 • Bestillingsreferanse: 22.10.15._063.jpg
  Ulvelav_Letharia vulpina
 • Bestillingsreferanse: 22.10.15._060.jpg
  Ulvelav_Letharia vulpina
 • Bestillingsreferanse: 22.09.30._109.jpg
  Kvitkrull_Cladonia stellaris
 • Bestillingsreferanse: 22.09.21._160.jpg
  Kartlav_Rhizocarpon geographicum
 • Bestillingsreferanse: 22.09.15._353.jpg
  Hengestry_Usnea filipendula
 • Bestillingsreferanse: 22.07.04._25.jpg
  Stor gulkrinslav_Arctoparmelia centrifuga
 • Bestillingsreferanse: 22.03.19._15.jpg
  Gubbeskjegg_ Alectoria sarmentosa
 • Bestillingsreferanse: 22.06.23._184.jpg
  Svartflekkheifly_Anarta melanopa
 • Bestillingsreferanse: 20.08.11._035.jpg
  Gullrandkjeveedderkopp_Tetragnatha extensa
 • Bestillingsreferanse: 20.08.11._033.jpg
  Gullrandkjeveedderkopp_Tetragnatha extensa
 • Bestillingsreferanse: 22.06.23._067.jpg
  Hoggorm_Vipera berus
 • Bestillingsreferanse: 22.06.23._059.jpg
  Hoggorm_Vipera berus
 • Bestillingsreferanse: 22.09.02._06.jpg
  Klatremus_Clethrionomys glareolus
 • Bestillingsreferanse: 19.12.10._04.jpg
  Mår_Martes martes
 • Bestillingsreferanse: 22.04.04._75.jpg
  Mink_Mustela vison
 • Bestillingsreferanse: 21.03.17._031.jpg
  Spor av oter_Meles meles, Dokkfaret landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 22.09.15._070.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 22.09.15._058.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 22.09.15._052.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 22.09.15._015.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 22.09.15._004.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 22.08.08._372.jpg
  Elg_Alces alces, stokkand_Anas platyrhynchos
 • Bestillingsreferanse: 22.08.08._310.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 22.08.08._182.jpg
  Elg_Alces alces, brunnakke_Mareca penelpoe
 • Bestillingsreferanse: 22.08.08._138.jpg
  Elg_Alces alces, brunnakke_Mareca penelpoe
 • Bestillingsreferanse: 22.08.08._111.jpg
  Elg_Alces alces, brunnakke_Mareca penelpoe
 • Bestillingsreferanse: 22.08.05._111.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 22.08.05._086.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 22.08.05._076.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 22.08.05._070.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 22.08.05._064.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 22.08.05._056.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 22.08.05._034.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 22.08.05._033.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 22.08.05._008.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 22.07.27._469.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 22.07.27._439.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 22.07.27._432.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 22.07.27._311.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 22.07.27._271.jpg
  Elg_Alces alces, ørekyte_Phoxinus phoxinus
 • Bestillingsreferanse: 22.07.27._270.jpg
  Elg_Alces alces, ørekyte_Phoxinus phoxinus
 • Bestillingsreferanse: 22.07.27._269.jpg
  Elg_Alces alces, ørekyte_Phoxinus phoxinus
 • Bestillingsreferanse: 22.07.27._168.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 22.07.13._90.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 22.07.13._69.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 21.01.23._45.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 15.07.12._158.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 10.01.15._10.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 07.08.21._26.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 06.03.13._01.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 23.04.28._108.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 22.10.22._073.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 22.06.08._104.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 22.06.08._082.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 22.06.06._154.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 22.06.06._141.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 22.06.06._130.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 22.06.06._087.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 22.06.06._027.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 22.06.05._109.jpg
  Reinsdyr_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 22.03.03._282.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 22.03.03._260.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 22.03.03._255.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 22.03.03._243.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 22.03.03._233.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 22.03.03._211.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 22.03.03._205.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 22.03.03._180.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 22.03.03._118.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 22.02.04._033.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 22.01.11._186.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 22.01.11._131.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 22.01.11._076.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 21.06.10._416.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 21.06.10._363.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 21.06.10._304.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 21.06.07._304.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 21.06.07._263.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 21.06.07._256.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 21.06.07._222.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 21.04.16._257.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus, Sør-Fron kommune
 • Bestillingsreferanse: 21.04.16._212.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus, Sør-Fron kommune
 • Bestillingsreferanse: 21.04.16._167.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus, Sør-Fron kommune
 • Bestillingsreferanse: 21.04.16._163.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus, Sør-Fron kommune
 • Bestillingsreferanse: 21.04.16._150.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus, Storhøliseter, Nord-Fron kommune
 • Bestillingsreferanse: 21.04.16._127.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus, Storhøliseter, Nord-Fron kommune
 • Bestillingsreferanse: 21.04.16._095.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus, Storhøliseter, Nord-Fron kommune
 • Bestillingsreferanse: 21.04.16._041.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus, Storhøliseter, Nord-Fron kommune
 • Bestillingsreferanse: 20.10.14._002.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 19.05.14._171.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 19.05.14._155.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 19.05.14._083.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 18.10.20._51.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 18.10.20._24.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 16.10.14._016.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 11.11.16._011.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 11.10.22._06.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 11.10.21._16.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 11.10.21._11.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 11.10.21._04.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 22.09.20._134.jpg
  Laksand_Mergus merganser
 • Bestillingsreferanse: 22.08.14._015.jpg
  Siland_Mergus serrator
 • Bestillingsreferanse: 22.09.20._115.jpg
  Krikkand_Anas crecca
 • Bestillingsreferanse: 22.09.20._090.jpg
  Krikkand_Anas crecca
 • Bestillingsreferanse: 22.09.20._067.jpg
  Krikkand_Anas crecca
 • Bestillingsreferanse: 22.09.20._056.jpg
  Krikkand_Anas crecca
 • Bestillingsreferanse: 22.09.20._051.jpg
  Krikkand_Anas crecca
 • Bestillingsreferanse: 22.08.08._357.jpg
  Brunnakke_Anas penelope
 • Bestillingsreferanse: 22.04.14._40.jpg
  Stokkand_Anas platyrhynchos
 • Bestillingsreferanse: 22.05.31._43.jpg
  Storlom_Gavia arctica
 • Bestillingsreferanse: 22.05.31._18.jpg
  Storlom_Gavia arctica
 • Bestillingsreferanse: 20.05.21._279.jpg
  Storlom_Gavia arctica
 • Bestillingsreferanse: 22.03.21._048.jpg
  Fjellrype_Lagopus muta
 • Bestillingsreferanse: 22.03.21._022.jpg
  Fjellrype_Lagopus muta
 • Bestillingsreferanse: 14.05.20._030.jpg
  Lirype_Lagopus lagopus
 • Bestillingsreferanse: 09.04.29._1279.jpg
  Storfugl_Tetrao urogallus
 • Bestillingsreferanse: 09.04.29._1265.jpg
  Storfugl_Tetrao urogallus
 • Bestillingsreferanse: 09.04.29._0984.jpg
  Storfugl_Tetrao urogallus
 • Bestillingsreferanse: 22.04.22._046.jpg
  Myrhauk_Circus cyaneus
 • Bestillingsreferanse: 22.04.21._88.jpg
  Myrhauk_Circus cyaneus
 • Bestillingsreferanse: 22.06.24._083.jpg
  Kongeørn_Aquila chrysaetos
 • Bestillingsreferanse: 22.04.08._030.jpg
  Kongeørn_Aquila chrysaetos
 • Bestillingsreferanse: 10.01.29._092.jpg
  Kongeørn_Aquila chrysaetos
 • Bestillingsreferanse: 10.01.29._090.jpg
  Kongeørn_Aquila chrysaetos
 • Bestillingsreferanse: 10.01.29._042.jpg
  Kongeørn_Aquila chrysaetos
 • Bestillingsreferanse: 18.10.11._460.jpg
  Fjellvåk_Buteo lagopus
 • Bestillingsreferanse: 22.04.21._82.jpg
  Fjellvåk_Buteo lagopus
 • Bestillingsreferanse: 13.07.10._441.jpg
  Fjellvåk_Buteo lagopus
 • Bestillingsreferanse: 18.10.11._192.jpg
  Hønsehauk_Accipiter gentilis
 • Bestillingsreferanse: 22.07.11._17.jpg
  Dvergfalk_Falco columbarius
 • Bestillingsreferanse: 22.06.24._080.jpg
  Dvergfalk_Falco columbarius
 • Bestillingsreferanse: 1994.05.29._01.jpg
  Perleugle_Aegolius funereus
 • Bestillingsreferanse: 20.12.15._031.jpg
  Haukuglke:Surnia ulula
 • Bestillingsreferanse: 20.04.23._055.jpg
  Ravn_Corvus corax
 • Bestillingsreferanse: 20.04.03._22.jpg
  Ravn_Corvus cornix
 • Bestillingsreferanse: 10.01.29._040.jpg
  Ravn_Corvus corax
 • Bestillingsreferanse: 10.01.29._038.jpg
  Ravn_Corvus corax
 • Bestillingsreferanse: 10.01.29._035.jpg
  Ravn_Corvus corax
 • Bestillingsreferanse: 22.05.12._027.jpg
  Nøtteskrike_Garrulus glandarius
 • Bestillingsreferanse: 20.12.15._154.jpg
  Grankorsnebb_Loxia curvirostra
 • Bestillingsreferanse: 17.07.05._194.jpg
  Snøspurv_Plectrophenax nivalis
 • Bestillingsreferanse: 17.07.05._189.jpg
  Snøspurv_Plectrophenax nivalis
 • Bestillingsreferanse: 17.07.05._187.jpg
  Snøspurv_Plectrophenax nivalis
 • Bestillingsreferanse: 05.07.10._118.jpg
  Double-collared Seedeater_Sporophila caerulescens
 • Bestillingsreferanse: 23.04.10._29.jpg
  Dompap_Pyrrhula pyrrhula
 • Bestillingsreferanse: 21.08.14._185.jpg
  Grønnsisik_Carduelis chloris, moskuskattost_Malva moschata
 • Bestillingsreferanse: 21.08.14._170.jpg
  Grønnsisik_Carduelis chloris, moskuskattost_Malva moschata
 • Bestillingsreferanse: 23.05.01._87.jpg
  Stær_Sturnus vulgaris
 • Bestillingsreferanse: 21.07.29._053.jpg
  Kjøttmeis_Parus major, fjellkvann_Angelica archangelica
 • Bestillingsreferanse: 22.05.16._56.jpg
  Gråtrost_Turdus pilaris
 • Bestillingsreferanse: 21.08.14._110.jpg
  Munk_Sylvia atricapilla, rødhyll_Sambucus racemosa
 • Bestillingsreferanse: 21.08.14._100.jpg
  Hagesanger_Sylvia borin
 • Bestillingsreferanse: 23.05.06._08.jpg
  Jernspurv_Prunella modularis
 • Bestillingsreferanse: 05.07.11._122.jpg
  Guria Cuckoo_Guira guira
 • Bestillingsreferanse: 09.03.06._019.jpg
  Crested Serpent Eagle_Spilornis cheela
 • Bestillingsreferanse: 10.04.24._305.jpg
  Hettemåke_Chroicocephalus ridibundus
 • Bestillingsreferanse: 10.04.23._743.jpg
  Hettemåke_Larus ridibundus
 • Bestillingsreferanse: 09.05.29._10.jpg
  Svømmesnipe_Phalaropus lobatus
 • Bestillingsreferanse: 08.09.27._195.jpg
  Wilson´s Phalarope_Phalaropus tricolor
 • Bestillingsreferanse: 08.09.27._183.jpg
  Wilson´s Phalarope_Phalaropus tricolor
 • Bestillingsreferanse: 10.04.23._540.jpg
  Trane_Grus grus
 • Bestillingsreferanse: 10.04.23._527.jpg
  Trane_Grus grus og grågås_Anser anser
 • Bestillingsreferanse: 10.04.23._519.jpg
  Trane_Grus grus
 • Bestillingsreferanse: 10.04.01._090.jpg
  Trane_Grus grus
 • Bestillingsreferanse: 09.04.19._552.jpg
  Trane_Grus grus
 • Bestillingsreferanse: 10.04.23._688.jpg
  Toppdykker_Podiceps cristatus
 • Bestillingsreferanse: 10.04.24._144.jpg
  Gråstrupedykker_Podiceps grisegena
 • Bestillingsreferanse: 10.04.24._134.jpg
  Gråstrupedykker_Podiceps grisegena
 • Bestillingsreferanse: 10.04.24._103.jpg
  Gråstrupedykker_Podiceps grisegena
 • Bestillingsreferanse: 10.04.23._220.jpg
  Gråstrupedykker_Podiceps grisegena