OBS: Multiple søkeord separeres med komma, ikke mellomrom. Bruk heller ikke fnutter.
blomst, anemone nemorosa, bie - (med komma) vil gi 3 korrekte søkeord.
blomst anemone nemorosa bie - (uten komma) vil gi ett langt feil søkeord.
blomst, "anemone nemorosa", bie - (med fnutter) vil gi feil med et søkeord som inneholder fnutter.
 • Bestillingsreferanse: 12.08.16._68.jpg
  Nordlandstarr x slåttestarr
 • Bestillingsreferanse: 12.08.16._73.jpg
  Småsøte_Comastoma tenellum
 • Bestillingsreferanse: 10.05.26._58.jpg
  Mogop_Pulsatilla vernalis
 • Bestillingsreferanse: 05.06.04._07.jpg
  Villrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 05.06.04._06.jpg
  Villrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 05.06.04._03.jpg
  Villrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 05.06.04._02.jpg
  Villrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 13.08.23._075.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 13.07.07._102D.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 13.07.07._059D.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 13.07.07._052C.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 13.07.07._040.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 11.07.13._174.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 05.07.17._15.jpg
  Fjellflokk_Polemonium caeruleum
 • Bestillingsreferanse: 14.05.31._22.jpg
  Fjellnøkleblom_Primula scandinavica
 • Bestillingsreferanse: 14.05.31._16.jpg
  Fjellnøkleblom_Primula scandinavica
 • Bestillingsreferanse: 14.05.31._03.jpg
  Fjellnøkleblom_Primula scandinavica
 • Bestillingsreferanse: 14.05.31._42.jpg
  Nyresoleie_Ranunculus auricomus
 • Bestillingsreferanse: 13.06.01._311.jpg
  Nyresoleie_Ranunculus auricomus
 • Bestillingsreferanse: 14.05.31._52.jpg
  Myrtevier_Salix myrsinites
 • Bestillingsreferanse: 15.06.09._221.jpg
  Enkeltbekkasin_Gallonago gallinago
 • Bestillingsreferanse: 13.06.01._057.jpg
  Løvsanger_Phylloscopus trochilus
 • Bestillingsreferanse: 19.06.21._014.jpg
  Fjellpestrot_Petasites frigdius
 • Bestillingsreferanse: 13.05.31._160.jpg
  Fokstumyra naturreservat, Dovre kommune
 • Bestillingsreferanse: 13.06.01._286.jpg
  Fjellnøkleblom_Primula scandinavica
 • Bestillingsreferanse: 15.06.08._675.jpg
  Mogop_Pulsatilla vernalis
 • Bestillingsreferanse: 15.06.08._418D.jpg
  Mogop_Pulsatilla vernalis
 • Bestillingsreferanse: 15.06.08._406.jpg
  Mogop_Pulsatilla vernalis
 • Bestillingsreferanse: 15.06.08._395.jpg
  Mogop_Pulsatilla vernalis
 • Bestillingsreferanse: 10.05.26._71.jpg
  Mogop_Pulsatilla vernalis
 • Bestillingsreferanse: 10.05.26._53.jpg
  Mogop_Pulsatilla vernalis
 • Bestillingsreferanse: 10.05.26._50.jpg
  Mogop_Pulsatilla vernalis
 • Bestillingsreferanse: 10.05.26._49.jpg
  Mogop_Pulsatilla vernalis
 • Bestillingsreferanse: 10.05.26._47.jpg
  Mogop_Pulsatilla vernalis
 • Bestillingsreferanse: 15.06.08._479.jpg
  Gulerle_Såerle_Motacilla flava thunbergi
 • Bestillingsreferanse: 13.07.07._054.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 13.05.31._169.jpg
  Fokstumyra naturreservat, Dovre kommune
 • Bestillingsreferanse: 05.06.08._44.jpg
  Sivspurv_Emberiza schoeniclus
 • Bestillingsreferanse: 12.07.24._140.jpg
  Unge av blåstrupe_Luscinia svecica
 • Bestillingsreferanse: 09.07.02._58.jpg
  Rugde_Scolopax rusticola
 • Bestillingsreferanse: 15.06.09._250.jpg
  Trane _Grus grus
 • Bestillingsreferanse: 15.06.09._155.jpg
  Rødnebbterne_Sterna paradisaea
 • Bestillingsreferanse: 15.06.08._685.jpg
  Heilo_Pluvialis apricaria
 • Bestillingsreferanse: 15.06.09._164.jpg
  Brunnakke_Anas penelope
 • Bestillingsreferanse: 15.06.08._579.jpg
  Stjertand_Anas acuta
 • Bestillingsreferanse: 15.06.08._578.jpg
  Stjertand_Anas acuta
 • Bestillingsreferanse: 15.06.08._519.jpg
  Siland_Mergus serrator
 • Bestillingsreferanse: 15.06.09._219.jpg
  Enkeltbekkasin_Gallonago gallinago
 • Bestillingsreferanse: 15.06.08._498.jpg
  Storspove_Numenius arquata
 • Bestillingsreferanse: 15.06.08._486.jpg
  Gulerle_Såerle_Motacilla flava thunbergi
 • Bestillingsreferanse: 15.06.08._440.jpg
  Sivspurv_Emberiza schoeniclus
 • Bestillingsreferanse: 15.06.09._058.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 15.06.09._141.jpg
  Fokstumyra, Dovre kommune
 • Bestillingsreferanse: 15.06.08._612.jpg
  Fokstumyra naturreservat, Dovre kommune
 • Bestillingsreferanse: 15.06.08._565.jpg
  Fokstumyra naturreservat, Dovre kommune
 • Bestillingsreferanse: 15.06.08._636.jpg
  Fjellpestrot_Petasites frigdius
 • Bestillingsreferanse: 15.06.08._665.jpg
  Mogop_Pulsatilla vernalis
 • Bestillingsreferanse: 15.06.08._409.jpg
  Mogop_Pulsatilla vernalis
 • Bestillingsreferanse: 15.06.08._464.jpg
  Lappspurv_Calcarius lapponicus
 • Bestillingsreferanse: 15.06.08._457.jpg
  Lappspurv_Calcarius lapponicus
 • Bestillingsreferanse: 15.06.09._101.jpg
  Blåstrupe_Luscinia svecica
 • Bestillingsreferanse: 15.06.08._605.jpg
  Blåstrupe_Luscinia svecica
 • Bestillingsreferanse: 15.06.08._598.jpg
  Blåstrupe_Luscinia svecica
 • Bestillingsreferanse: 13.06.01._296.jpg
  Melbær_Arctostaphylos uvaursi
 • Bestillingsreferanse: 13.07.07._453.jpg
  Fokstugu fjellstue, Fokstumyra naturreservat, Dovre kommune
 • Bestillingsreferanse: 05.07.15._009.jpg
  Blåmjelt_Astragalus norvegicus
 • Bestillingsreferanse: 05.07.15._006.jpg
  Blåmjelt_Astragalus norvegicus
 • Bestillingsreferanse: 13.05.31._065.jpg
  Mogop_Pulsatilla vernalis
 • Bestillingsreferanse: 13.05.31._061.jpg
  Mogop_Pulsatilla vernalis
 • Bestillingsreferanse: 10.05.26._60.jpg
  Mogop_Pulsatilla vernalis
 • Bestillingsreferanse: 10.05.26._43.jpg
  Mogop_Pulsatilla vernalis
 • Bestillingsreferanse: 10.05.26._42.jpg
  Mogop_Pulsatilla vernalis
 • Bestillingsreferanse: 13.06.01._258.jpg
  Blåstrupe_Luscinia svecica
 • Bestillingsreferanse: 13.06.01._251.jpg
  Blåstrupe_Luscinia svecica
 • Bestillingsreferanse: 12.08.16._59.jpg
  Fokstumyra naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 12.08.16._29.jpg
  Fokstumyra naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 12.07.24._194.jpg
  Fokstumyra naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 12.07.24._130.jpg
  Fjellflokk_Polemonium caeruleum
 • Bestillingsreferanse: 12.07.24._168.jpg
  Fjellibelle_Aeshna caerulea
 • Bestillingsreferanse: 13.07.07._249.jpg
  Myrhauk_Circus cyaneus
 • Bestillingsreferanse: 13.07.07._218.jpg
  Myrhauk_Circus cyaneus
 • Bestillingsreferanse: 13.07.07._188.jpg
  Myrhauk_Circus cyaneus
 • Bestillingsreferanse: 13.07.07._158.jpg
  Myrhauk_Circus cyaneus
 • Bestillingsreferanse: 05.07.15._103.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 05.07.15._069.jpg
  Grønnstilk_Tringa glareola
 • Bestillingsreferanse: 05.07.15._053.jpg
  Gluttsnipe_Tringa nebularia
 • Bestillingsreferanse: 05.07.15._076.jpg
  Grønnstilk_Tringa glareola
 • Bestillingsreferanse: 05.07.15._082.jpg
  Grønnstilk_Tringa glareola
 • Bestillingsreferanse: 05.07.15._078.jpg
  Grønnstilk_Tringa glareola
 • Bestillingsreferanse: 05.07.15._052.jpg
  Gluttsnipe_Tringa nebularia
 • Bestillingsreferanse: 05.07.15._084.jpg
  Grønnstilk_Tringa glareola
 • Bestillingsreferanse: 05.07.15._051.jpg
  Gluttsnipe_Tringa nebularia
 • Bestillingsreferanse: 05.07.15._031.jpg
  Gluttsnipe_Tringa nebularia
 • Bestillingsreferanse: 05.07.16._20.jpg
  Enkeltbekkasin_Gallinago gallinago
 • Bestillingsreferanse: 05.07.15._014.jpg
  Småspove_Numenius phaeopus
 • Bestillingsreferanse: 05.07.15._077.jpg
  Grønnstilk_Tringa glareola
 • Bestillingsreferanse: 05.07.15._042.jpg
  Gluttsnipe_Tringa nebularia
 • Bestillingsreferanse: 05.07.17._48.jpg
  Brushane_Calidris pugnax
 • Bestillingsreferanse: 05.07.17._81.jpg
  Småspove_Numenius phaeopus
 • Bestillingsreferanse: 05.07.16._30.jpg
  Gluttsnipe_Tringa nebularia
 • Bestillingsreferanse: 1989.07.11._01.jpg
  Reir av myrhauk_Circus cyaneus
 • Bestillingsreferanse: 1989.06.14._01.jpg
  Reir av myrhauk_Circus cyaneus
 • Bestillingsreferanse: 11.07.13._032.jpg
  Myrhauk_Circus cyaneus
 • Bestillingsreferanse: 11.07.13._050.jpg
  Myrhauk_Circus cyaneus
 • Bestillingsreferanse: 11.07.13._163.jpg
  Myrhauk_Circus cyaneus
 • Bestillingsreferanse: 11.07.13._135.jpg
  Myrhauk_Circus cyaneus
 • Bestillingsreferanse: 11.07.13._058.jpg
  Myrhauk_Circus cyaneus
 • Bestillingsreferanse: 11.07.13._111.jpg
  Myrhauk_Circus cyaneus
 • Bestillingsreferanse: 11.07.13._142.jpg
  Myrhauk_Circus cyaneus
 • Bestillingsreferanse: 11.07.13._161.jpg
  Myrhauk_Circus cyaneus
 • Bestillingsreferanse: 09.07.02._50.jpg
  Tårnseiler_Apus apus
 • Bestillingsreferanse: 09.07.02._48.jpg
  Tårnseiler_Apus apus
 • Bestillingsreferanse: 05.07.15._089.jpg
  Brunnakke_Anas penelope
 • Bestillingsreferanse: 05.06.04._26.jpg
  Siland_Mergus serrator
 • Bestillingsreferanse: 05.06.11._12.jpg
  Havelle_Clangula hyemalis
 • Bestillingsreferanse: 05.07.15._021.jpg
  Brunnakke_Anas penelope
 • Bestillingsreferanse: 05.06.04._11.jpg
  Siland_Mergus serrator
 • Bestillingsreferanse: 05.06.11._13.jpg
  Havelle_Clangula hyemalis
 • Bestillingsreferanse: 05.06.11._34.jpg
  Havelle_Clangula hyemalis
 • Bestillingsreferanse: 05.06.11._38.jpg
  Havelle_Clangula hyemalis
 • Bestillingsreferanse: 05.06.04._16.jpg
  Siland_Mergus serrator
 • Bestillingsreferanse: 1989.06.16._01.jpg
  Jordugle_Asio flammeus
 • Bestillingsreferanse: 1989.06.16._04.jpg
  Reir av jordugle_Asio flammeus
 • Bestillingsreferanse: 05.07.17._05.jpg
  Tårnfalk_Falco tinnunculus
 • Bestillingsreferanse: 05.06.09._20.jpg
  Gulerle_Såerle_Motacilla flava thunbergi
 • Bestillingsreferanse: 05.06.07._39.jpg
  Sivspurv_Emberiza schoeniclus
 • Bestillingsreferanse: 05.06.07._25.jpg
  Sivspurv_Emberiza schoeniclus
 • Bestillingsreferanse: 05.06.03._03.jpg
  Lirypereir_Lagopus lagopus
 • Bestillingsreferanse: 05.06.09._28.jpg
  Lirype_Lagopus lagopus
 • Bestillingsreferanse: 05.06.08._24.jpg
  Blåstrupe_Luscinia svecica
 • Bestillingsreferanse: 05.06.07._63.jpg
  Rødnebbterne_Sterna paradisaea
 • Bestillingsreferanse: 05.06.07._14.jpg
  Rødnebbterne_Sterna paradisaea
 • Bestillingsreferanse: 09.07.03._031.jpg
  Nornens ringvinge_Oeneis norna
 • Bestillingsreferanse: 05.06.05._45.jpg
  Fokstumyra naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 02.06.08._11.jpg
  Fokstumyra naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 05.06.08._66.jpg
  Fokstumyra naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 09.07.03._047.jpg
  Fokstugu fjellstue, Dovre kommune
 • Bestillingsreferanse: 05.06.05._44.jpg
  Fokstumyra naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 05.06.10._15.jpg
  Fokstumyra naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.07.13._010.jpg
  Fokstumyra naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 05.06.03._01.jpg
  Fokstumyra naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.07.13._176.jpg
  Fokstumyra naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 09.07.03._032.jpg
  Fiskemåke_Larus canus, Fokstumyra naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 05.07.16._32.jpg
  Fokstumyra naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 05.07.16._11.jpg
  Fokstumyra naturreservat.
 • Bestillingsreferanse: 11.07.13._012.jpg
  Fokstumyra naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 05.08.05._40.jpg
  Åkerbær_Rubus arcticus
 • Bestillingsreferanse: 11.07.13._194.jpg
  Blankbakkestjerne_Erigeron acer ssp. politus
 • Bestillingsreferanse: 05.07.17._16.jpg
  Fjellflokk_Polemonium caeruleum
 • Bestillingsreferanse: 11.07.13._182.jpg
  Fjellflokk_Polemonium caeruleum
 • Bestillingsreferanse: 1986.06.19._01.jpg
  Gullmyrklegg_Pedicularis oederi
 • Bestillingsreferanse: 09.07.03._048.jpg
  Småsøte_Comastoma tenellum
 • Bestillingsreferanse: 05.07.15._004.jpg
  Gulmjelt_Astragalus frigidus