OBS: Multiple søkeord separeres med komma, ikke mellomrom. Bruk heller ikke fnutter.
blomst, anemone nemorosa, bie - (med komma) vil gi 3 korrekte søkeord.
blomst anemone nemorosa bie - (uten komma) vil gi ett langt feil søkeord.
blomst, "anemone nemorosa", bie - (med fnutter) vil gi feil med et søkeord som inneholder fnutter.
 • Bestillingsreferanse: 22.06.13._088.jpg
  Blank sumpbukk_Plateumaris discolor på molte
 • Bestillingsreferanse: 21.03.17._292.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 21.03.17._255.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 21.03.17._240.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 21.03.17._096.jpg
  Elg_Alces alces
 • Bestillingsreferanse: 20.06.03._191.jpg
  Oppsjømyra naturreservat, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 19.03.14._059.jpg
  Dokkfaret landskapsvernområde, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 19.03.14._047.jpg
  Dokkfaret landskapsvernområde, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 12.08.27._157.jpg
  Ved Sildviksætran, Hynna naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 12.08.27._061.jpg
  Hynna naturreservat, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 12.08.27._059.jpg
  Hynna naturreservat, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 12.08.27._058.jpg
  Hynna naturreservat, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 12.08.27._052.jpg
  Hynna naturreservat, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 12.07.20._144.jpg
  Kroktjørnet, Hynna naturreservat, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 12.08.27._124.jpg
  Ved N. Revsjøen, Espedalen landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 14.07.10._15.jpg
  Ormtjernkampen, Langsua nasjonalpark
 • Bestillingsreferanse: 07.07.20._69.jpg
  Langsua nasjonalpark, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 14.07.10._04.jpg
  Dokkfaret landskapsvernområde, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 14.07.09._85.jpg
  Dokkfaret landskapsvernområde, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 13.08.17._355.jpg
  Vågskard, Dokkfaret landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 13.08.17._352.jpg
  Vågskard, Dokkfaret landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 13.08.17._194.jpg
  Dokkfaret landskapsvernområde, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 13.08.10._078.jpg
  Dokkfaret landskapsvernområde, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 13.07.11._204.jpg
  Dokkvatnet, Dokkfaret landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 13.07.11._155.jpg
  Drukktjørnhaugen, Dokkfaret landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 11.07.14._135.jpg
  Dokkvatnet, Dokkfaret landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 11.07.14._094.jpg
  Liomseter, Dokkfaret landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 11.07.14._068.jpg
  Tjyruverket, Dokkelva, Dokkfaret landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 14.07.10._16.jpg
  Oppsjømyra naturreservat, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 07.07.20._37.jpg
  Oppsjømyra naturreservat, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 12.07.30._166.jpg
  Skjeggklokke_Campanula barbata
 • Bestillingsreferanse: 12.07.10._099.jpg
  Snipestarr_Carex rariflora
 • Bestillingsreferanse: 12.07.10._075.jpg
  Frynsestarr_Carex paupercula
 • Bestillingsreferanse: 12.07.30._215.jpg
  Olavsstake_Moneses uniflora
 • Bestillingsreferanse: 12.07.25._346.jpg
  Oppsjømyra naturreservat, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 07.07.20._39.jpg
  Oppsjømyra naturreservat, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 12.07.30._195.jpg
  Ormtjernkampen, Langsua nasjonalpark
 • Bestillingsreferanse: 12.07.30._184.jpg
  Ormtjernkampen, Langsua nasjonalpark
 • Bestillingsreferanse: 12.08.27._166.jpg
  Ved Sildviksætran, Hynna naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 12.08.27._068.jpg
  Hynna naturreservat, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 12.08.27._065.jpg
  Hynna naturreservat, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 12.07.20._134.jpg
  Hynna naturreservat, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 12.08.27._133.jpg
  Stubben ved Revsjøen, Espedalen landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 12.08.27._129.jpg
  Stubben ved Revsjøen, Espedalen landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 12.08.27._118.jpg
  Vest for Slia, Espedalen landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 12.08.27._110.jpg
  Vest for Slia, Espedalen landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 12.08.27._101.jpg
  Øvre Ongsjøen og Ongsjøfjellet, Espedalen landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 13.08.17._359.jpg
  Vågskardsvatnet, Dokkfaret landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 13.08.17._334.jpg
  Dokkfaret landskapsvernområde, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 13.08.17._287.jpg
  Ved Mjødokksætra, Dokkfaret landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 13.08.17._107.jpg
  Dokkvatnet, Dokkfaret landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 13.08.17._088.jpg
  Dokkvatnet, Dokkfaret landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 13.08.17._078.jpg
  Dokkvatnet, Dokkfaret landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 13.08.10._036.jpg
  Langsua nasjonalpark, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 13.08.10._021.jpg
  Langsua nasjonalpark, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 13.08.10._011.jpg
  Dokkfaret landskapsvernområde, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 13.07.11._162.jpg
  Druktjørnhaugen, Dokkfaret landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 13.07.11._131.jpg
  Mjødokka, Dokkfaret landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 13.07.11._097.jpg
  Mjødokka, Dokkfaret landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 13.07.11._061.jpg
  Dokkfaret landskapsvernområde, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 12.08.27._091.jpg
  Bødalsgrenda, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 11.07.14._146.jpg
  Dokkelva ved Holsbru, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 01.06.09._13.jpg
  Svømmesnipe_Phalaropus lobatus
 • Bestillingsreferanse: 01.06.04._20.jpg
  Reir av småspove_Numenius phaeopus
 • Bestillingsreferanse: 09.09.24._29.jpg
  Djupåa og Grøtåshaugen naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 09.09.24._64.jpg
  Djupåa og Grøtåshaugen naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 09.09.24._07.jpg
  Djupåa og Grøtåshaugen naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 09.09.24._23.jpg
  Djupåa og Grøtåshaugen naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 01.06.04._10.jpg
  Oppsjømyra naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.07.14._043.jpg
  Langs Dokkvatnet
 • Bestillingsreferanse: 11.07.14._126.jpg
  Nordende Dokkvatnet, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 11.07.14._138.jpg
  Dokkvatnet, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 11.07.14._051.jpg
  Nordende Dokkvatnet, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 11.07.14._087.jpg
  Liomseter, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 11.07.14._100.jpg
  Liomseter, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 11.07.14._061.jpg
  Tjyruverket, Dokkelva, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 11.07.14._071.jpg
  Tjyruverket, Dokkelva, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 11.07.14._079.jpg
  Liomseter, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 11.07.14._037.jpg
  Dokkvatnet, Gausdal kommune
 • Bestillingsreferanse: 11.07.14._108.jpg
  Ved Liomsæter, Langsua nasjonalpark
 • Bestillingsreferanse: 07.07.20._45.jpg
  Ormtjernkampen, Langsua nasjonalpark
 • Bestillingsreferanse: 11.07.14._118.jpg
  Mjøldokkberga, Langsua nasjonalpark
 • Bestillingsreferanse: 07.07.20._04.jpg
  Ormtjernkampen, Langsua nasjonalpark
 • Bestillingsreferanse: 07.07.20._07.jpg
  Ormtjernkampen, Langsua nasjonalpark
 • Bestillingsreferanse: 07.07.20._52.jpg
  Ormtjernkampen, Langsua nasjonalpark
 • Bestillingsreferanse: 07.07.20._68.jpg
  Ormtjernkampen, Langsua nasjonalpark
 • Bestillingsreferanse: 07.07.20._49.jpg
  Ormtjernkampen, Langsua nasjonalpark
 • Bestillingsreferanse: 07.07.20._65.jpg
  Ormtjernkampen, Langsua nasjonalpark
 • Bestillingsreferanse: 09.07.16._47.jpg
  Engmarihand_Dactylorhiza incarnata