OBS: Multiple søkeord separeres med komma, ikke mellomrom. Bruk heller ikke fnutter.
blomst, anemone nemorosa, bie - (med komma) vil gi 3 korrekte søkeord.
blomst anemone nemorosa bie - (uten komma) vil gi ett langt feil søkeord.
blomst, "anemone nemorosa", bie - (med fnutter) vil gi feil med et søkeord som inneholder fnutter.
 • Bestillingsreferanse: 12.08.06._094B.jpg
  Skjeggklokke_Campanula barbata
 • Bestillingsreferanse: 22.06.30._104.jpg
  Blålyng_Phyllodoce caerulea
 • Bestillingsreferanse: 22.06.30._019.jpg
  Blålyng_Phyllodoce caerulea, Røssjøkolltjernet, Langsua
 • Bestillingsreferanse: 22.06.30._097.jpg
  Rosenrot_Rhodiola rosea, Røssjøkolltjernet, Langsua nasjonalpark
 • Bestillingsreferanse: 20.06.12._75.jpg
  Lomtjernet, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 20.06.12._48.jpg
  Bergevatnet, Nordre Land kommune, Søndre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 20.06.12._44.jpg
  Bergevatnet, Nordre Land kommune, Søndre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 20.06.12._43.jpg
  Bergevatnet, Nordre Land kommune, Søndre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 19.06.21._166.jpg
  Hundtjernet, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 13.07.11._241.jpg
  Sebu-Røssjøen, Nordre land kommune
 • Bestillingsreferanse: 17.07.07._02.jpg
  Tretjerna, Storlægeret landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 17.07.06._177.jpg
  Tretjerna, Storlægeret landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 14.07.10._22.jpg
  Storlægeret landskapsvernområde, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 14.07.10._20.jpg
  Storlægeret landskapsvernområde, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 14.04.28._514.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 14.04.28._445.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 14.04.28._370.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 14.04.28._331.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 14.04.28._277.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 14.04.28._240.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 14.04.28._199.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 13.07.11._260.jpg
  Røssjøen naturreservat, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 12.08.27._011.jpg
  Skardberga naturreservat, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 12.07.20._082.jpg
  Skardberga naturreservat, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 12.06.06._04.jpg
  Slugua, Skardberga naturreservat, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 12.07.30._136.jpg
  Skjeggklokke_Campanula barbata
 • Bestillingsreferanse: 12.07.30._115.jpg
  Skjeggklokke_Campanula barbata
 • Bestillingsreferanse: 12.07.30._112.jpg
  Skjeggklokke_Campanula barbata
 • Bestillingsreferanse: 11.08.11._266.jpg
  Vass-slirekne_Persicaria amphibia
 • Bestillingsreferanse: 11.08.11._237.jpg
  Vass-slirekne_Persicaria amphibia
 • Bestillingsreferanse: 12.07.21._051.jpg
  Håndmarinøkkel_Botrychium lanceolatum
 • Bestillingsreferanse: 12.07.21._046.jpg
  Fjellmarinøkkel_Botrychium boreale
 • Bestillingsreferanse: 12.07.21._033.jpg
  Fjellmarinøkkel_Botrychium boreale
 • Bestillingsreferanse: 12.07.21._026.jpg
  Fjellmarinøkkel_Botrychium boreale
 • Bestillingsreferanse: 17.10.14._26.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 17.08.21._073.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 17.08.21._069.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 17.08.21._061.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 17.08.21._050.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 17.08.21._001.jpg
  Kanadagås_Branta canadensis
 • Bestillingsreferanse: 17.06.17._853.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 17.06.17._839.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 16.10.03._33.jpg
  Folkestien, Dokka, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 12.07.30._026.jpg
  Hvitsoleie_Ranunculus platanifolius
 • Bestillingsreferanse: 16.03.10._18.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 13.08.25._256.jpg
  Tronhus, Storlægeret landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 13.08.25._224.jpg
  Tronhus, Storlægeret landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 13.08.25._198.jpg
  Tronhus, Storlægeret landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 13.07.12._137.jpg
  Tretjerna, Storlægeret landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 13.07.12._075.jpg
  Tretjerna, Storlægeret landskapsvernområde
 • Bestillingsreferanse: 11.07.14._203.jpg
  Lundsætra, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 11.07.14._158.jpg
  Lundsætra, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 12.07.30._187.jpg
  Skardberga naturreservat, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 12.07.25._125.jpg
  Skardberga naturreservat, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 12.07.25._066.jpg
  Skardberga naturreservat, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 12.07.20._086.jpg
  Skardberga naturreservat, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 12.08.27._005.jpg
  Sebu-Røssjøen, Røssjøen naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 12.07.30._124.jpg
  Røssjøkollane_Langsua nasjonalpark
 • Bestillingsreferanse: 12.07.30._063.jpg
  Fjellbjørkeskog, Langsua nasjonalpark
 • Bestillingsreferanse: 12.07.30._051.jpg
  Fjellbjørkeskog, Langsua nasjonalpark
 • Bestillingsreferanse: 12.07.21._099.jpg
  Mot Røssjøkollane, Langsua nasjonalpark
 • Bestillingsreferanse: 13.02.02._71.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 13.02.02._67.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 13.02.02._66.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 13.02.02._62.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 13.02.02._52.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 13.02.02._42.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 13.02.02._39.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 13.02.02._22.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 12.08.06._048.jpg
  Brudespore_Gymnadenia conopsea
 • Bestillingsreferanse: 12.08.06._109.jpg
  Skjeggklokke_Campanula barbata
 • Bestillingsreferanse: 12.08.06._085.jpg
  Skjeggklokke_Campanula barbata
 • Bestillingsreferanse: 12.08.06._080.jpg
  Skjeggklokke_Campanula barbata
 • Bestillingsreferanse: 10.06.12._67.jpg
  Bekkeniøye_Lampetra planeri
 • Bestillingsreferanse: 10.05.14._041.jpg
  Abbor_Perca fluviatilis
 • Bestillingsreferanse: 09.02.02._34.jpg
  Torpaåsen, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 10.10.11._051.jpg
  Møllerstufossen, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 10.05.19._452.jpg
  Møllerstufossen, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 07.05.24._20.jpg
  Møllerstufossen, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 07.05.24._25.jpg
  Møllerstufossen, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 10.05.20._125.jpg
  Møllerstufossen, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 10.10.11._045.jpg
  Møllerstufossen, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 10.05.20._148.jpg
  Møllerstufossen, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 07.05.24._53.jpg
  Møllerstufossen, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 10.01.25._04.jpg
  Dokka, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 11.07.14._150.jpg
  Sansestol, utsikt mot Synnfjorden og Spåtind
 • Bestillingsreferanse: 04.10.11._228.jpg
  Skjellingshovde
 • Bestillingsreferanse: 04.10.11._225.jpg
  Skjellingshovde
 • Bestillingsreferanse: 11.07.31._089.jpg
  Kanadagås_Branta canadensis
 • Bestillingsreferanse: 11.08.13._186.jpg
  Kanadagås_Branta canadensis
 • Bestillingsreferanse: 11.07.14._235.jpg
  Lundsætra, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 11.07.14._268.jpg
  Lundsætra, Norde Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 11.07.14._227.jpg
  Lundsætra, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 11.07.14._263.jpg
  Lundsætra, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 11.07.14._229.jpg
  Lundsætra, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 11.07.14._253.jpg
  Lundsætra, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 11.08.22._010.jpg
  Saltstutlia naturreservat, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 11.08.22._036.jpg
  Saltstutlia naturreservat, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 11.08.22._023.jpg
  Saltstutlia naturreservat, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 11.08.22._052.jpg
  Saltstutlia naturreservat, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 08.07.31._015.jpg
  Dokka naturreservat, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 09.07.21._13.jpg
  Dokka naturrerservat, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 08.07.31._010.jpg
  Dokka naturreservat, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 08.07.31._016.jpg
  Dokka naturreservat, Nordre Land kommune
 • Bestillingsreferanse: 04.10.11._252.jpg
  Tverrvatnet, Skjellingshovde naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 04.10.11._279.jpg
  Holmevatnet, Skjellingshovde naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 05.02.11._26.jpg
  Ulvelav_Letharia vulpina
 • Bestillingsreferanse: 05.02.11._03.jpg
  Ulvelav_Letharia vulpina
 • Bestillingsreferanse: 04.10.11._239.jpg
  Bergevatnet, Skjellingshovde naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 04.10.11._249.jpg
  Holmevatnet, Skjellingshovde naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.07.31._102.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 12.04.04._048.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 10.10.11._203.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.05.01._155.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.07.30._098.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.03.16._132.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.03.16._142C.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.07.18._06.jpg
  Geitrams_Chamerion angustifolium
 • Bestillingsreferanse: 02.06.14._11.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 09.06.15._28.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.06.08._003.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 02.06.14._10.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.07.31._107.jpg
  Fredløs_Lysimachia vulgaris
 • Bestillingsreferanse: 12.04.04._035.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.05.01._186.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.08.11._012.jpg
  Kanadagås_Branta canadensis
 • Bestillingsreferanse: 11.07.31._116.jpg
  Fredløs_Lysimachia vulgaris
 • Bestillingsreferanse: 10.10.11._133.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 1996.07.09._04.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 1996.07.09._01.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 09.06.01._13.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 10.10.11._167.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 10.10.11._157.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 02.06.14._14.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 10.10.11._204.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.05.01._176.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 12.04.04._060.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 1996.07.09._03.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 10.10.11._163.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.08.11._008.jpg
  Kanadagås_Branta canadensis
 • Bestillingsreferanse: 10.10.11._181.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.05.01._111.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.07.31._104.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.07.18._04.jpg
  Geitrams_Chamerion angustifolium
 • Bestillingsreferanse: 11.06.08._005.jpg
  Dokkadeltaet naturrservat
 • Bestillingsreferanse: 10.10.11._186.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 09.06.01._18.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 12.04.04._068.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 12.04.04._052.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 12.04.04._063.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 10.10.11._202.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 1996.07.09._05.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 12.04.04._056.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 12.04.04._069.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.07.20._133.jpg
  Fredløs_Lysimachia vulgaris
 • Bestillingsreferanse: 10.10.11._168.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.07.30._095.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 12.04.04._038.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 1996.07.09._02.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 10.10.11._236.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 02.06.14._01.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.05.01._202.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 02.06.14._13.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 12.05.23._23.jpg
  Bekkeblom_Soleiehov_Caltha palustris
 • Bestillingsreferanse: 11.03.16._123.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 09.08.14._74.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 10.10.01._22.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.07.31._003.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 09.08.14._89.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 10.10.01._27.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.05.01._163.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 10.10.11._205.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 1996.07.09._07.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 09.08.14._75.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.07.20._126.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.03.16._103.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 02.06.14._12.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 09.06.01._22.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.03.16._119.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.08.10._06.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 10.10.11._199.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.03.16._038.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 10.10.11._182.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 09.06.15._26.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 10.10.11._214.jpg
  Dokkadeltaet naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 04.10.11._323.jpg
  Sæbu-Røssjøen, Røssjøen naturreservat
 • Bestillingsreferanse: 11.08.01._22.jpg
  Solblom_Arnica montana
 • Bestillingsreferanse: 11.07.31._119.jpg
  Sløke_Angelica sylvestris
 • Bestillingsreferanse: 11.07.31._122.jpg
  Sløke_Angelica sylvestris
 • Bestillingsreferanse: 11.07.31._121.jpg
  Sløke_Angelica sylvestris
 • Bestillingsreferanse: 11.07.31._118.jpg
  Sløke_Angelica sylvestris
 • Bestillingsreferanse: 1996.08.15._01.jpg
  Vass-slirekne_Persicaria amphibia
 • Bestillingsreferanse: 11.07.31._109.jpg
  Fredløs_Lysimachia vulgaris
 • Bestillingsreferanse: 11.07.31._110.jpg
  Fredløs_Lysimachia vulgaris
 • Bestillingsreferanse: 1996.08.10._06.jpg
  Fredløs_Lysimachia vulgaris
 • Bestillingsreferanse: 11.07.18._01.jpg
  Geitrams_Chamerion angustifolium
 • Bestillingsreferanse: 11.07.31._123.jpg
  Geitrams_Chamerion angustifolium