OBS: Multiple søkeord separeres med komma, ikke mellomrom. Bruk heller ikke fnutter.
blomst, anemone nemorosa, bie - (med komma) vil gi 3 korrekte søkeord.
blomst anemone nemorosa bie - (uten komma) vil gi ett langt feil søkeord.
blomst, "anemone nemorosa", bie - (med fnutter) vil gi feil med et søkeord som inneholder fnutter.
  • Bestillingsreferanse: 13.06.28._353.jpg
    Kartusernellik_Dianthus carthusianorum, vanlig hageblomsterflue
  • Bestillingsreferanse: 14.06.28._196.jpg
    Junkerbregne_Polystichum braunii
  • Bestillingsreferanse: 12.06.23._193.jpg
    Six-spot Burnet_Zygaena carniolica