OBS: Multiple søkeord separeres med komma, ikke mellomrom. Bruk heller ikke fnutter.
blomst, anemone nemorosa, bie - (med komma) vil gi 3 korrekte søkeord.
blomst anemone nemorosa bie - (uten komma) vil gi ett langt feil søkeord.
blomst, "anemone nemorosa", bie - (med fnutter) vil gi feil med et søkeord som inneholder fnutter.
 • Bestillingsreferanse: 14.05.01._56.jpg
  Neslesommerfugl_Aglais urticae på krokus
 • Bestillingsreferanse: 13.05.03._05.jpg
  Krokus
 • Bestillingsreferanse: 12.03.17._63.jpg
  Krokus
 • Bestillingsreferanse: 07.04.13._01.jpg
  Krokus
 • Bestillingsreferanse: 09.04.29._1279.jpg
  Storfugl_Tetrao urogallus
 • Bestillingsreferanse: 09.04.29._1265.jpg
  Storfugl_Tetrao urogallus
 • Bestillingsreferanse: 09.04.29._0984.jpg
  Storfugl_Tetrao urogallus
 • Bestillingsreferanse: 10.04.23._540.jpg
  Trane_Grus grus
 • Bestillingsreferanse: 10.04.23._527.jpg
  Trane_Grus grus og grågås_Anser anser
 • Bestillingsreferanse: 10.04.23._519.jpg
  Trane_Grus grus
 • Bestillingsreferanse: 10.04.01._090.jpg
  Trane_Grus grus
 • Bestillingsreferanse: 09.04.19._552.jpg
  Trane_Grus grus
 • Bestillingsreferanse: 09.05.13._54.jpg
  Vårblåvinge_Celastrina argiolus
 • Bestillingsreferanse: 04.04.02._148.jpg
  Hornborgasjön, Sweden
 • Bestillingsreferanse: 22.05.16._40.jpg
  Hårfrytle_Luzula pilosa
 • Bestillingsreferanse: 04.05.09._01.jpg
  Hårfrytle_Luzula pilosa
 • Bestillingsreferanse: 10.04.24._351.jpg
  Gullstjerne_Gagea lutea
 • Bestillingsreferanse: 10.04.24._346.jpg
  Gullstjerne_Gagea lutea
 • Bestillingsreferanse: 12.04.16._403.jpg
  Legepestrot_Petasites hybridus
 • Bestillingsreferanse: 09.04.25._10.jpg
  Hestehov_Tussilago farfara
 • Bestillingsreferanse: 08.05.15._121.jpg
  Fjærekoll_Armeria maritima
 • Bestillingsreferanse: 08.05.15._120.jpg
  Fjærekoll_Armeria maritima
 • Bestillingsreferanse: 13.05.17._28.jpg
  Tysbast_Daphne mezereum
 • Bestillingsreferanse: 19.05.17._066C.jpg
  Morell_Prunus avium
 • Bestillingsreferanse: 13.05.05._067.jpg
  Rødsildre_Saxifraga oppositifolia
 • Bestillingsreferanse: 13.05.05._054.jpg
  Rødsildre_Saxifraga oppositifolia
 • Bestillingsreferanse: 21.05.02._056.jpg
  Lerkespore_Corydalis intermedia
 • Bestillingsreferanse: 21.05.02._043.jpg
  Lerkespore_Corydalis intermedia
 • Bestillingsreferanse: 14.04.29._10.jpg
  Lerkespore_Corydalis intermedia
 • Bestillingsreferanse: 13.05.17._93.jpg
  Lerkespore_Corydalis intermedia
 • Bestillingsreferanse: 10.04.24._355.jpg
  Vårkål_Ranunculus ficaria
 • Bestillingsreferanse: 07.04.14._22.jpg
  Blåveis_Hepatica nobilis
 • Bestillingsreferanse: 13.05.17._12.jpg
  Hvitveis_Anemone nemerosa
 • Bestillingsreferanse: 10.04.24._364.jpg
  Hornborgasjön, Sweden
 • Bestillingsreferanse: 06.05.15._04.jpg
  Osp_Populus tremula
 • Bestillingsreferanse: 09.05.25._93.jpg
  Ullvier_Salix lanata
 • Bestillingsreferanse: 09.05.25._86.jpg
  Ullvier_Salix lanata
 • Bestillingsreferanse: 09.05.25._85.jpg
  Ullvier_Salix lanata
 • Bestillingsreferanse: 08.12.06._116.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 08.04.18._60.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 08.04.18._35.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 21.05.13._002.jpg
  Selje_Salix caprea
 • Bestillingsreferanse: 21.05.12._005.jpg
  Selje_Salix caprea
 • Bestillingsreferanse: 14.05.07._10.jpg
  Selje_Salix caprea
 • Bestillingsreferanse: 14.04.23._47.jpg
  Selje_Salix caprea
 • Bestillingsreferanse: 07.04.26._81.jpg
  Selje_Salix caprea
 • Bestillingsreferanse: 22.04.19._155B.jpg
  Lyngflatvikler_Acleris fimbriana
 • Bestillingsreferanse: 22.05.05._08.jpg
  Åkerhumle_Bombus pascuorum, Selje_Salix caprea
 • Bestillingsreferanse: 18.05.12._093.jpg
  Tyvhumle_Bombus wurflenii, Selje_Salix caprea
 • Bestillingsreferanse: 22.05.01._24.jpg
  Trehumle_Bombus hypnorum, Krokus
 • Bestillingsreferanse: 22.04.18._60.jpg
  Trehumle_Bombus hypnorum, Vårkrokus
 • Bestillingsreferanse: 22.04.16._24.jpg
  Trehumle_Bombus hypnorum, Hestehov_Tussilago farfara
 • Bestillingsreferanse: 11.04.18._25.jpg
  Trehumle_Bombus hypnorum, Krokus
 • Bestillingsreferanse: 19.05.20._677.jpg
  Markhumle_Bombus pratorum på ullvier_Salix lanata
 • Bestillingsreferanse: 22.04.19._189.jpg
  Lys jordhumle_Bombus lucorum, vårkrokus
 • Bestillingsreferanse: 22.04.19._187.jpg
  Lys jordhumle_Bombus lucorum, vårkrokus
 • Bestillingsreferanse: 22.04.17._031.jpg
  Lys jordhumle_Bombus lucorum, vårkrokus
 • Bestillingsreferanse: 21.04.03._38.jpg
  Lys jordhumle_Bombus lucorum, vårkrokus
 • Bestillingsreferanse: 12.03.27._53.jpg
  Lys jordhumle_Bombus lucorum, vårkrokus
 • Bestillingsreferanse: 07.05.20._08.jpg
  Lys jordhumle_Bombus lucorum, løvetann
 • Bestillingsreferanse: 06.05.10._05.jpg
  Lys jordhumle_Bombus lucorum, selje_Salix caprea
 • Bestillingsreferanse: 19.05.20._749.jpg
  Berghumle_Bombus monticola, ullvier_Salix lanata
 • Bestillingsreferanse: 18.05.12._208.jpg
  Alpehumle_Bombus alpinus
 • Bestillingsreferanse: 22.04.24._51.jpg
  Neslesommerfugl_Aglais urticae
 • Bestillingsreferanse: 22.04.24._47.jpg
  Neslesommerfugl_Aglais urticae
 • Bestillingsreferanse: 22.04.24._45.jpg
  Neslesommerfugl_Aglais urticae
 • Bestillingsreferanse: 22.04.18._43.jpg
  Neslesommerfugl_Aglais urticae_vårpengeurt_Noccaea caerulescens
 • Bestillingsreferanse: 22.04.18._24.jpg
  Neslesommerfugl_Aglais urticae_vårpengeurt_Noccaea caerulescens
 • Bestillingsreferanse: 22.04.18._20.jpg
  Neslesommerfugl_Aglais urticae_vårpengeurt_Noccaea caerulescens
 • Bestillingsreferanse: 22.04.18._19.jpg
  Neslesommerfugl_Aglais urticae_vårpengeurt_Noccaea caerulescens
 • Bestillingsreferanse: 22.04.17._067.jpg
  Neslesommerfugl_Aglais urticae
 • Bestillingsreferanse: 22.04.16._33.jpg
  Neslesommerfugl_Aglais urticae på hestehov_Tussilago farfara
 • Bestillingsreferanse: 22.04.16._29.jpg
  Neslesommerfugl_Aglais urticae på hestehov_Tussilago farfara
 • Bestillingsreferanse: 11.04.18._22.jpg
  Vårkrattblomsterflue_Melangyna lasiophthalma, vårkrokus
 • Bestillingsreferanse: 11.04.18._20.jpg
  Vårkrattblomsterflue_Melangyna lasiophthalma, vårkrokus
 • Bestillingsreferanse: 21.04.18._142.jpg
  Honningbie_Apis mellifera på selje_Salix caprea
 • Bestillingsreferanse: 16.04.27._234.jpg
  Honningbie_Apis mellifera på selje_Salix caprea
 • Bestillingsreferanse: 17.04.09._154.jpg
  Snøklokk og honningbie
 • Bestillingsreferanse: 17.04.10._43.jpg
  Praktsandbie_Andrena cineraria, hestehov_Tussilago farfara
 • Bestillingsreferanse: 17.04.10._34.jpg
  Praktsandbie_Andrena cineraria, hestehov_Tussilago farfara
 • Bestillingsreferanse: 22.05.04._64.jpg
  Blåmeis_Cyanistes caeruleus, selje_Salix caprea
 • Bestillingsreferanse: 08.04.24._28.jpg
  Blåmeis_ Cyanistes caeruleus, hassel_Corylus avellana
 • Bestillingsreferanse: 16.03.18._082.jpg
  Hassel_Corylus avellana
 • Bestillingsreferanse: 15.04.02._72.jpg
  Hassel_Corylus avellana
 • Bestillingsreferanse: 14.04.03._213.jpg
  Hassel_Corylus avellana
 • Bestillingsreferanse: 14.04.03._205.jpg
  Hassel_Corylus avellana
 • Bestillingsreferanse: 14.03.29._054.jpg
  Hassel_Corylus avellana
 • Bestillingsreferanse: 14.03.29._050.jpg
  Hassel_Corylus avellana
 • Bestillingsreferanse: 13.05.05._106.jpg
  Hassel_Corylus avellana
 • Bestillingsreferanse: 05.04.04._10.jpg
  Hassel_Corylus avellana
 • Bestillingsreferanse: 02.04.14._01.jpg
  Hassel_Corylus avellana
 • Bestillingsreferanse: 08.04.18._05.jpg
  Tamrein_Rangifer tarandus
 • Bestillingsreferanse: 13.05.04._058.jpg
  Rådyr_Capreolus capreolus
 • Bestillingsreferanse: 17.03.27._93.jpg
  Krokus_Crocus
 • Bestillingsreferanse: 15.03.28._21.jpg
  Krokus_Crocus
 • Bestillingsreferanse: 15.03.28._04.jpg
  Krokus_Crocus
 • Bestillingsreferanse: 20.05.01._19.jpg
  Blåveis_Hepatica nobilis
 • Bestillingsreferanse: 16.05.09._056.jpg
  Blåveis_Hepatica nobilis
 • Bestillingsreferanse: 16.05.09._054.jpg
  Hvitveis_Anemone nemorosa
 • Bestillingsreferanse: 18.05.18._23.jpg
  Bekkeblom_Soleiehov_Caltha palustris
 • Bestillingsreferanse: 18.05.14._17.jpg
  Bregne
 • Bestillingsreferanse: 17.05.08._039.jpg
  Vårmarihand_Orchis mascula
 • Bestillingsreferanse: 17.05.09._246.jpg
  Moldovita, Bukovina, Romania
 • Bestillingsreferanse: 17.05.09._067.jpg
  Moldovita, Bukovina, Romania
 • Bestillingsreferanse: 11.05.08._031.jpg
  Magura, Romania
 • Bestillingsreferanse: 11.05.07._473.jpg
  Magura, Romania
 • Bestillingsreferanse: 11.05.07._471.jpg
  Magura, Romania
 • Bestillingsreferanse: 11.05.07._453.jpg
  Magura, Romania
 • Bestillingsreferanse: 11.05.08._076.jpg
  Transylvania, Romania
 • Bestillingsreferanse: 1998.05.20._01.jpg
  Hensåsen, Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 20.05.30._062.jpg
  Torvmyrull_Eriophorum vaginatum
 • Bestillingsreferanse: 19.05.15._42.jpg
  Leirholshøgda, Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 19.05.15._34.jpg
  Leirholshøgda, Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 19.05.15._26.jpg
  Leirholshøgda, Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 19.05.07._10.jpg
  Sørre Hemsing, Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 19.04.20._063.jpg
  Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 19.04.16._70.jpg
  Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 19.04.15._09.jpg
  Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 19.04.14._125.jpg
  Uri naturreservat, Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 19.04.14._043.jpg
  Uri naturreservat, Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 19.04.14._055.jpg
  Bergsfjellet, Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 19.04.14._050.jpg
  Bergsfjellet, Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 19.04.14._026.jpg
  Vennis, Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 19.04.14._004.jpg
  Hensåsen kyrkje, Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 19.04.11._04.jpg
  Lomendeltaet fuglefredingsområde, Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 19.04.10._55.jpg
  Vennis, Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 19.04.10._53.jpg
  Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 19.05.13._211.jpg
  Storlom_Gavia arctica
 • Bestillingsreferanse: 19.05.13._187.jpg
  Storlom_Gavia arctica
 • Bestillingsreferanse: 19.05.20._011.jpg
  Hare_Lepus timidus
 • Bestillingsreferanse: 20.05.20._367.jpg
  Mogop_Pulsatilla vernalis
 • Bestillingsreferanse: 20.05.20._361.jpg
  Mogop_Pulsatilla vernalis
 • Bestillingsreferanse: 20.05.01._38.jpg
  Hvitveis_Anemone nemorosa
 • Bestillingsreferanse: 20.05.01._11.jpg
  Blåveis_Hepatica nobilis
 • Bestillingsreferanse: 20.04.22._58.jpg
  Blåveis_Hepatica nobilis
 • Bestillingsreferanse: 20.04.21._54.jpg
  Hvitveis_Anemone nemorosa
 • Bestillingsreferanse: 19.05.26._233.jpg
  Hvitveis_Anemone nemorosa
 • Bestillingsreferanse: 19.05.17._025.jpg
  Hvitveis_Anemone nemorosa
 • Bestillingsreferanse: 19.05.16._23.jpg
  Hvitveis_Anemone nemorosa
 • Bestillingsreferanse: 19.05.16._06.jpg
  Hvitveis_Anemone nemorosa
 • Bestillingsreferanse: 20.05.15._39.jpg
  Maigull_Chrysosplenium alternifolium
 • Bestillingsreferanse: 20.05.08._31.jpg
  Maigull_Chrysosplenium alternifolium
 • Bestillingsreferanse: 19.05.20._749.jpg
  Humle på ullvier_Salix lanata
 • Bestillingsreferanse: 19.04.07._1647.jpg
  Osp_Populus tremula
 • Bestillingsreferanse: 16.04.09._138.jpg
  Rysna, Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 08.04.22._63.jpg
  Nedre Sulevatn mot Suletinden, Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 06.05.28._02.jpg
  Hvitveis_Anemone nemorosa
 • Bestillingsreferanse: 14.03.29._036.jpg
  Hassel_Corylus avellana
 • Bestillingsreferanse: 15.03.31._076.jpg
  Selje_Salix caprea
 • Bestillingsreferanse: 09.04.07._03.jpg
  Selje_Salix caprea
 • Bestillingsreferanse: 08.03.23._01.jpg
  Selje_Salix caprea
 • Bestillingsreferanse: 15.03.28._46.jpg
  Snøklokke_Galanthus nivalis
 • Bestillingsreferanse: 16.06.03._219.jpg
  Valdresflya, Øystre Slidre kommune
 • Bestillingsreferanse: 14.05.17._100.jpg
  Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 13.05.08._016B.jpg
  Selje_Salix caprea
 • Bestillingsreferanse: 06.05.28._05.jpg
  Hvitveis_ Anemone nemorosa
 • Bestillingsreferanse: 17.04.19._02.jpg
  Leirholshøgda, Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 06.04.07._083.jpg
  Kvinand_Bucephala clangula
 • Bestillingsreferanse: 06.04.07._081.jpg
  Kvinand_Bucephala clangula
 • Bestillingsreferanse: 06.04.07._079.jpg
  Kvinand_Bucephala clangula
 • Bestillingsreferanse: 06.04.07._078.jpg
  Kvinand_Bucephala clangula
 • Bestillingsreferanse: 06.04.07._077.jpg
  Kvinand_Bucephala clangula
 • Bestillingsreferanse: 16.05.16._092.jpg
  Leirholstølen, Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 16.05.16._054.jpg
  Bordet hass Knut, Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 16.05.16._015B.jpg
  Stølstigen frå Leirhol, Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 14.04.21._07.jpg
  Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 14.04.02._40.jpg
  Vennis, Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 14.04.03._013.jpg
  Hjort_Cervus elaphus
 • Bestillingsreferanse: 16.05.07._67.jpg
  Hvitveis_Anemone nemorosa
 • Bestillingsreferanse: 16.05.07._61.jpg
  Hvitveis_Anemone nemorosa
 • Bestillingsreferanse: 16.05.07._43.jpg
  Hvitveis_Anemone nemorosa
 • Bestillingsreferanse: 16.05.07._31.jpg
  Hvitveis_Anemone nemorosa
 • Bestillingsreferanse: 16.05.08._133.jpg
  Blåveis_Hepatica nobilis
 • Bestillingsreferanse: 16.05.08._130.jpg
  Blåveis_Hepatica nobilis
 • Bestillingsreferanse: 16.05.08._128.jpg
  Blåveis_Hepatica nobilis
 • Bestillingsreferanse: 16.05.08._116.jpg
  Blåveis_Hepatica nobilis
 • Bestillingsreferanse: 16.05.08._102.jpg
  Blåveis_Hepatica nobilis
 • Bestillingsreferanse: 16.05.08._093.jpg
  Blåveis_Hepatica nobilis
 • Bestillingsreferanse: 16.05.05._254.jpg
  Blåveis_Hepatica nobilis
 • Bestillingsreferanse: 16.05.05._249.jpg
  Blåveis_Hepatica nobilis
 • Bestillingsreferanse: 16.05.05._247.jpg
  Blåveis_Hepatica nobilis
 • Bestillingsreferanse: 16.05.05._233.jpg
  Buttsnutefrosk_Rana temporaria
 • Bestillingsreferanse: 16.05.05._173.jpg
  Buttsnutefrosk_Rana temporaria
 • Bestillingsreferanse: 16.05.05._150.jpg
  Buttsnutefrosk_Rana temporaria
 • Bestillingsreferanse: 09.05.02._49.jpg
  Frosk_Rana temporaria
 • Bestillingsreferanse: 09.05.02._43.jpg
  Frosk_Rana temporaria
 • Bestillingsreferanse: 09.05.02._39.jpg
  Frosk_Rana temporaria
 • Bestillingsreferanse: 14.04.22._57.jpg
  Neslesommerfugl_A.tortoiseshell, Rødsildre_S. oppositifolia
 • Bestillingsreferanse: 16.04.27._25.jpg
  Vår på Leine, Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: 10.05.15._01.jpg
  Blåveis_Hepatica nobilis
 • Bestillingsreferanse: 14.03.29._026.jpg
  Hassel_Corylus avellana
 • Bestillingsreferanse: 15.04.11._212.jpg
  Lirype_Lagopus lagopus
 • Bestillingsreferanse: 15.04.11._211.jpg
  Lirype_Lagopus lagopus
 • Bestillingsreferanse: 15.04.11._191.jpg
  Lirype_Lagopus lagopus
 • Bestillingsreferanse: 15.04.11._157.jpg
  Lirype_Lagopus lagopus
 • Bestillingsreferanse: 15.04.11._119.jpg
  Lirype_Lagopus lagopus
 • Bestillingsreferanse: 15.04.11._105.jpg
  Lirype_Lagopus lagopus
 • Bestillingsreferanse: 15.04.11._018.jpg
  Lirype_Lagopus lagopus
 • Bestillingsreferanse: 01.05.09._26.jpg
  Jørgen Haugen, Vang i Valdres
 • Bestillingsreferanse: Hvitveis_02.jpg
  Hvitveis_Anemone nemorosa