Stølsnøse, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 16.10.13._370.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -