Vår på Leine, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 16.04.27._25.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -