Skjøld, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 14.09.18._170.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -