Laksand_Mergus merganser
Bestillingsreferanse: 05.04.03._252.jpg
Bildet inngår i albumet Andefam -