Leirholshøgda, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 18.01.10._34.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -