Marinøkkel_Botrychium lunaria
Bestillingsreferanse: 12.07.18._046.jpg
Bildet inngår i albumet Ormetungefam -