Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 20.05.04._085.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -