Vegabekken, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 19.08.18._10.jpg
Bildet inngår i albumet Vang kom -