Hagastrønda, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 19.10.14._21.jpg
Bildet inngår i albumet Vann -