Laksand_Mergus merganser
Bestillingsreferanse: 05.04.03._255.jpg
Bildet inngår i albumet Andefam -