Langvingejordfly_Agrotis ipsilon
Bestillingsreferanse: 16.04.18._030.jpg
Bildet inngår i albumet Nattfly -