Skjeand_Anas clypeata, Rødstilk_Tringa totanus
Bestillingsreferanse: 14.11.29._1456.jpg
Bildet inngår i albumet Andefam -