Trepiplerke_Anthus trivialis
Bestillingsreferanse: 17.05.10._136.jpg
Bildet inngår i albumet Erlefam -