Ala, Vang i Valdres
Bestillingsreferanse: 1999.11.20.jpg
Bildet inngår i albumet Vann -