Fiskeørn_Pandion haliaetus
Bestillingsreferanse: 21.07.26._0365.jpg
Bildet inngår i albumet Fiskeørnfam -