Tiriltungesmyger_Erynnis tages
Bestillingsreferanse: 17.05.24._030.jpg
Bildet inngår i albumet Sommerfugler -