Humlebille_Trichius fasciatus på kanelrose
Bestillingsreferanse: 22.06.27._042.jpg
Bildet inngår i albumet Biller -