Bølgefly_Eupsilia transvera
Bestillingsreferanse: 19.09.23._38.jpg
Bildet inngår i albumet Nattfly -