Variabelt seljefly_Orthosia incerta
Bestillingsreferanse: 14.04.29._45.jpg
Bildet inngår i albumet Nattfly -