Variabelt seljefly_Orthosia incerta
Bestillingsreferanse: 22.05.07._04.jpg
Bildet inngår i albumet Nattfly -