Variabelt seljefly_Orthosia incerta
Bestillingsreferanse: 22.05.09._05.jpg
Bildet inngår i albumet Nattfly -