Variabelt seljefly_Orthosia incerta
Bestillingsreferanse: 22.05.10._14.jpg
Bildet inngår i albumet Nattfly -