Brunt lundfly_Lacanobia suasa
Bestillingsreferanse: 15.06.29._04.jpg
Bildet inngår i albumet Nattfly -