Brunt lundfly_Lacanobia suasa
Bestillingsreferanse: 15.07.04._13.jpg
Bildet inngår i albumet Nattfly -