Brunt lundfly_Lacanobia suasa
Bestillingsreferanse: 15.07.05._21.jpg
Bildet inngår i albumet Nattfly -