Rødknappfly_Lasionycta imbecilla
Bestillingsreferanse: 10.07.09._23.jpg
Bildet inngår i albumet Nattfly -