Skogteglfly_Diarsia mendica
Bestillingsreferanse: 18.07.09._03.jpg
Bildet inngår i albumet Nattfly -