Mørkt skogfly_Graphiphora augur
Bestillingsreferanse: 19.09.08._23.jpg
Bildet inngår i albumet Nattfly -